Arbeidet med bachelor- og master­studiet, som begge gir autorisasjon som farmasøyt, startet ifølge Loennechen i 2010.
— Det integrerte masterstudiet i farmasi ble opprettet i 1994 ved UiT. I løpet av årenes gang skjedde det gradvise endringer i studieplanen som følge av jevnlig evaluering fra ansatte og studenter. I 2010 ble muligheten for et 3 + 2-løp diskutert i ledergruppen ved Institutt for farmasi (IFA), og det ble opprettet en arbeidsgruppe med ansvar for å lede prosessen.
Drøye to år senere ble de første ­studentene tatt opp til det nye studieløpet.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 11/2012 side 20–21. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.