— Det er nå muligheter for å terminere den eksisterende kontrakten for ­trevalent influensavaksine. Vi håper og tror at ­Folkehelseinstituttet (FHI) vil sikre ­firevalent influensavaksine for risikogruppene til neste influensasesong, sier Marianne Arnemo, ­farmasøyt i vaksine­avdelingen til Sanofi Pasteur Norge, til NFT.

Få vaksinerer seg mot influensa

I dag er det legemiddelselskapene Sanofi Pasteur og Mylan som leverer influensa­vaksinene som FHI kjøper inn til risiko­gruppene i Norge. ­Gravide, personer over 65 år og personer med ­kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og kar­sykdommer og astma/kols får vaksinen til en rimeligere pris enn andre, da de har en ­høyere risiko for å bli alvorlig syke ved smitte av influensaviruset.

— Til tross for at vaksinen er rimelig, så var det i fjor kun 531 000 av 1,5 ­millioner ­personer i risikogruppen som tok influensa­vaksinen. Det er kun en tredel, og viser at vaksinasjons­graden for influensa generelt er lav i Norge, påpeker Arnemo.

Marianne Arnemo, Sanofi Pasteur
Håper på endring: Marianne Arnemo i Sanofi Pasteurs vaksinavdeling håper at ­risikogruppene får firevalent influensavaksine. Foto: Lars Brock Nilsen

FHI-anbudet, som nå er inne i sin tredje sesong, gjelder for såkalt ­trivalent ­influensavaksine. Arnemo forklarer ­villig ved hjelp av grafer og illustrasjoner hva som skiller trivalente og firevalente influensavaksiner.

— En trivalent influensavaksine inneholder tre influensastammer. En firevalent inneholder fire influensastammer, og vil gi større sjanse for beskyttelse mot viruset. Vi har forskjellige typer influensavirus, som type A og type B. Type A deles igjen inn i subtyper, og type B-virus deles inn i sublinjer.

Følger WHOs anbefalinger

Influensaviruset er et spesielt virus, ­ettersom det forandrer seg fra år til år. Siden ­viruset forandrer seg fra år til år, vil ikke ­fjorårets vaksine være tilstrekkelig ­beskyttende. ­Vaksineleverandørene må ­derfor endre ­innholdet i vaksinene hvert år, og det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som kommer med anbefalinger om hvilke stammer influensa­vaksinene bør inneholde.

— Vår nye firevalente vaksine inkluderer de fire stammene som WHO anbefaler, sier farmasøyten.

Anbudene på influensavaksinene gjelder for en fireårsperiode, i en 2 + 1 + 1-modell. Det vil si at FHI er bundet til anbudet de første to sesongene, samtidig som de har opsjon på å fortsette anbudet i to år til med samme leverandører.

— Risikogruppene kan kjøpe den ­trivalente influensavaksinen for 40 ­kroner, mens du og jeg kan gå på apoteket og kjøpe den firevalente for 137 kroner. ­Prisen for vår trivalente ­vaksine ville vært 115 kroner på apoteket. I tillegg ­kommer eventuelle ­administrasjonskostnader hos legen.

Håper flere får firevalent vaksine

Ifølge Arnemo bør det være mulig for FHI å terminere en kontrakt på grunnlag av at nye og bedre vaksiner har kommet på markedet. Denne muligheten har ikke leverandøren av vaksinen. I 2017 var ­første anledning til å terminere kontrakten, som da gjaldt for ­levering av vaksiner for ­sesongen 2018/2019. Det valgte de å ikke gjøre, og Arnemo understreker at det var gode ­grunner til det.

— På det tidspunktet det i fjor ble mulig å terminere den eksisterende kontrakten, var det bare én leverandør av den firevalente ­influensavaksinen tilgjengelig. Ettersom FHI ønsker å ha minst to leverandører, ønsket de ikke å terminere kontrakten i fjor. Og det er viktig med to leverandører for å sikre ­tilgang og levering dersom det skjer noe med ­produksjonen til en av leverandørene, forklarer hun.

— Vet dere om FHI nå vurderer å ­terminere kontrakten for å kunne tilby ­firevalent influensa­vaksine til risiko­gruppene neste sesong?

— I fjor, altså 2017/2018-sesongen, befant man seg i samme situasjon i ­Finland. Der endte de med å terminere ­kontrakten etter forrige sesong for å kunne tilby ­firevalent influensavaksine til alle, også risiko­gruppene, neste sesong. De har kjøpt inn mer enn 1,5 millioner doser av den ­firevalente. Vi vil bli overrasket om ikke FHI vurderer å terminere den ­eksisterende ­kontrakten og gjør som våre naboland ­allerede har gjort.

Dekker ikke kostnadene

I alle de nordiske landene bortsett fra Island, som dekker vaksinekostnaden, dekker ­staten både vaksinekostnad og administrasjonskostnad for personer i risikogruppene. I Norge gis det en redusert pris på selve ­vaksinen, men administrasjonen må betales av egen lomme.

— Hva har det å si økonomisk for dere som legemiddelselskap å få en ny og bedre influensavaksine inn i avtalen med FHI?

— Det er vanskelig å si noe om prisen før en eventuell anbudsrunde er ­gjennomført, men for de som kjøper den firevalente influensavaksinen på apotek vil den koste 137 kroner, mot 115 kroner for den trivalente.

— Vil man i nær fremtid se en femvalent influensavaksine?

— Vi har ikke hørt snakk om noen ­femvalent influensavaksine ennå. Det man snakker en del om er såkalt høydose i ­stedet for den normale dosen man ­anvender i dag, samt at cellebaserte vaksiner er under utvikling. Det skjer absolutt mye på feltet, og behovet for kunnskap vil øke etter hvert, mener Arnemo.

(Publisert i NFT nr. 9/2018 side 6-7)