På Frogner i Oslo treffer vi Hilde ­Ariansen, kommunikasjonssjef i Apotek 1, og Helene Gombos, ­provisorfarmasøyt utdannet fra Semmelweis University i Budapest. Oppgaven for dagen er å finne ut hva som er kimen til apotekkjedens samfunnsengasjement, og med to taleføre og engasjerte damer er det en overkommelig oppgave.

Bekymret

Hva er det som gjør Apotek 1 spesielt ­opptatt av å nå ut til skoleungdom?

— Det er fordi vi er bekymret for ­ungdommers legemiddelbruk. Under­søkelser har vist at over en fjerdedel av ­norske 15- og 16-åringer bruker smerte­stillende legemidler daglig eller ukentlig. Når man blir klar over dette som farmasøyt, og som ansatt i en kjede hvor våre farmasøyter selger legemidler til ungdom, må vi tenke forebyggende, forteller Ariansen.

Kommunikasjonssjefen viser videre til at mange unge får legemidler hjemme, og hun er klar over at det ikke er all verden man får gjort av holdningsskapende arbeid i apotek.

— Vi trenger å komme til tidlig, og tenkte derfor at skolebesøk vil være en god ­løsning, sier hun.

Farmasøyter fra Apotek 1 oppfordres ­derfor til å besøke skoler, og da primært klasser som går siste året av ungdoms­skolen og første året av videregående. 

— Ungdom bør lære mer om hvordan man bruker smertestillende legemidler riktig, og samtidig gjøres bevisste på både falske og ulovlige legemidler man lett kan få ­tilbud om via internett. De trenger rett og slett redelig informasjon, understreker Ariansen.

— Det er behov for mer undervisning om dette for å gjøre dem i stand til å ta gode valg, supplerer Gombos.

I skolepresentasjonen som er utviklet, kommer de omreisende farmasøytene inn på vitenskapen bak legemidler, hvordan de skal brukes, hvordan de utvikles og hvordan legemidler produseres.

— Dette kan kanskje bidra til å vekke interessen for farmasi hos noen av elevene, og vi informerer derfor også om hva som kreves for å søke farmasi­studiet. ­Presentasjonen er som et ­Kinder­egg, man lærer om riktig legemiddelbruk, ­skaper interesse for ­farmasifaget og viser ­kompetansen farmasøytene besitter, ­forklarer kommunikasjonssjefen.

Gode intensjoner

Problematikken har vært håndtert på ­bransjenivå, men dette samarbeidet ser nå ut til å ha falmet noe. Det var Farmaceutene, Apotekforeningen og Norsk ­Farmasøytisk Selskap som sammen utviklet skole­presentasjonen. I tillegg til denne har ­Apotek 1 laget en film som skal spre kunnskap om tiltaket i sosiale medier. Hvordan ser ­bransjeinnsatsen på området ut i dag?

— Ut over at Apotekforeningen har holdt i en ordning hvor farmasøyter har fått dekket utgifter til å reise til hjemstedet og holde skoleforedrag om farmasi finnes det ikke noe. Da skolepresentasjonen kom til, ble alle informert, men det skjedde lite. Jeg arbeidet selv i Apotekforeningen på denne tiden, men opplevde først å få gehør for viktigheten av tiltaket da jeg kom over i kjeden, medgir Ariansen.

Hun håper farmasøyter ser dette som en god mulighet.

— Vi har ikke frontet dette så voldsomt internt ennå, da særlig med tanke på sesongen vi er inne i nå før jul, men kommer til å gå sterkere ut over nyttår. Da nærmer det seg jo også så smått søknadsfrist for høgskoler og universiteter, sier hun.

På kjedens intranett har man etablert en verktøykasse for farmasøyter som ønsker å bidra med skolepresentasjon.

— Her finner man informasjon om ­hvorfor vi gjør dette, brevmal til skoler, manus, pressemelding og selvsagt selve ­presentasjonen. Initiativet ble lansert på Verdens farmasøytdag 2014, og vi håper med tiden at skolene selv også vil ta kontakt.

Så langt har det ikke tatt helt av, men noen henvendelser har Apotek 1 fått.

— Vi setter opp premie for hver region, hvor de som holder flest presenta­sjoner i løpet av skoleåret 2014/15 får en ­påskjønnelse. Når vi nærmer oss sommeren, vil vi evaluere prosjektet, ­opplyser Ariansen.

Kjerneaktivitet

Så, hva vil kommunikasjonssjefen si om viktigheten av dette engasjementet?

— Etter mitt syn er dette viktig, og ­informasjon om riktig legemiddelbruk er innenfor hva som er kjerneområdet for ­apotekvirksomhet. Jeg ser det som del av vårt samfunnsoppdrag, selv om vi her går lenger enn hva man skal kunne forvente. Denne tematikken bør være en del av undervisningen i skolen, og ­følgelig er det å forvente at også skolene ser viktigheten av dette. Jeg ser ikke bort fra at dette kan bli en tjeneste vi kan ta betalt for i fremtiden, særlig om det blir en del av undervisningsplanen.

Muligheten for å gjøre dette til en ­interessant og spennende opplevelse for elevene ligger absolutt til rette med ­utviklingen av interaktive verktøy, noe som også sikrer at man kan få anonyme – og da ofte mer ærlige – svar.

— Vi vet jo at det selges lege­midler til ­mindreårige innen LUA-ordningen ­(legemidler utenom  apotek, journ. anm.), og i verste fall kan man risikere at ungdommene får råd med på kjøpet, påpeker Ariansen.

Apotek 1 har ikke satt seg konkrete mål for informasjonskampanjen, men et beskjedent ønske klarer vi likevel å få fra kommunikasjonssjefen.

— Jeg håper i alle fall at alle våre ­regioner, femten i tallet, i det minste har et par skolebesøk. I om lag halvparten av regionene har vi lokale talspersoner, og jeg setter min lit til at de vil ta litt ekstra ansvar, avslutter Hilde Ariansen.

 

Kastet seg på

Så til apotekperspektivet på initiativet. Farmasøyt Helene Gombos valgte å kaste seg på da muligheten bød seg.

Etter at apotekeren hadde mottatt e-post fra Ariansen om muligheten for skole­besøk og videresendt denne til ­Gombos, var hun umiddelbart på pletten.

— Jeg kastet meg på, sier hun.

Klar over problemet

— Allerede før jeg ble farmasøyt hadde jeg tenkt på denne problematikken, og sett viktigheten av å opplyse om dette i skolen. Ved riktig bruk av legemidler kan man gjøre mye godt, mens det motsatte er tilfellet ved feilbruk. Og, skal man endre holdninger må man starte med de yngre, mener Gombos.

Vel ute i klasserommet opplevde hun å bli godt tatt imot.

— Det var veldig hyggelig, men ­ettersom jeg hadde med et filmteam fra kjeden på slep ble det jo litt ståhei.

Til å begynne med var elevene noe ­reserverte, men de ble varme i trøyene etter hvert, ifølge Gombos.

— Etter at de hadde fått litt tid på seg, kom det en rekke spørsmål.

En og annen aha-opplevelse ble det, og farmasøyten utdyper:

— En av guttene hadde et spørsmål ­knyttet til p-piller. Han forsto i løpet av timen at det ikke er bare bare for jentene å bytte og låne av hverandre på tvers av merker, forteller Gombos.

Uten at vi skal dra det særlig lenger er det vel mulig at farmasøytens skolebesøk medførte en og annen svettetokt basert på svarene som ble gitt.

Godt materiale

Hva med informasjonsmaterialet kjeden leverte – hvordan vurderer Gombos dette?

— Det fungerte veldig greit, og vi har gjort noen justeringer både før og etter ­gjennomføringen. Budskapet er klart og enkelt å formidle. Selv er jeg glad i å bare snakke i vei uten manus, og her har man  mulighet enten man liker det ene eller det andre – mange liker jo ha et manus å støtte seg til, poengterer Helene Gombos.

(Publisert i NFT nr. 1/2015 side 12–13.)