Seniorrådgiver for forskning og utvikling i LMI, Monica Kjeken, forteller om en industri i sterk endring, og hvor det er avgjørende at det offentlige apparatet knyttet til godkjenning av kliniske utprøvinger fungerer knirkefritt.

— Europa som region er blitt mindre, og dermed har konkurransen om kliniske studier økt, sier Kjeken.

Hun berømmer Helse- og omsorgs­departe­mentet (HOD) for deres offensive holdning på dette feltet, men mener samtidig det finnes betydelige utfordringer knyttet til en sømløs prosess rundt kliniske studier.

Flaskehals
Det er bred enighet om at Norge skal tiltrekke seg kliniske studier, ifølge Kjeken.

— Dette er noe både industrien, myndighetene og sykehusene ønsker. Økt kunnskap og ønsket om å bevare norske arbeidsplasser spiller inn. I denne sammenheng er LMIs oppgave å informere om utviklingen på området.
LMI har derfor nylig, 26. januar, gjort HOD oppmerksom på Legemiddelverkets sene saksbehandling når det gjelder kliniske ­studier.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3/2012 side 20–21. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.