Jubileet hadde et rikholdig program der historien til begge organisasjonene ble løftet frem sammen med spennende nyvinninger fra farmasifaget i dag. På gjestelisten to blant andre professor David Wright fra universitetet i Leicester i England, Monica Mæland fra Bergen Næringsråd og emeritus Svein Haavik som har jobbet både som senterleder og som apoteker ved sykehusapoteket.

Tema for markeringen var Vestlandsfarmasien – fortid, nåtid og fremtid.

Svar på farmasøytmangel

Seminaret ble åpnet av prorektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Pinar Heggernes. Hun trakk historiske linjer tilbake til 2003 da Senter for farmasi ble besluttet opprettet, i hovedsak grunnet den store mangelen på farmasøyter på Vestlandet. Hun la videre vekt på Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) sin rolle som gjennom de 20 årene har vært en uvurderlig partner i utdanningen av nye farmasøyter. Siden starten har hele 338 kandidater gått ut med master i farmasi ved UiB.

Heggernes understreket videre at senteret også har fått eksternfinansering til flere store og spennende prosjekter. Blant annet fikk senteret før sommeren tildelt 400 000 euro fra Erasmus+-programmet til et prosjekt som skal fremme inkludering og kulturell respons i farmasiutdanningen.

— Senteret sørger for spennende basalforskning med en ekstrem samfunnsnytte, påpekte Heggernes.

Historiske tilbakeblikk

Prorektoren ble avløst av Ingrid Grønlie, spesialist i sykehusfarmasi og nå pensjonist. Hun har jobbet 30 år på det som før het Haukeland sykehusapotek og er tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Grønlie gikk gjennom mye av historien til sykehusapoteket og trakk blant annet koblinger til samarbeidet med Barnelegeforeningen og farmasistudenter på barneklinikken.

I neste bolk ble det flere tilbakeblikk fra Svein Haavik, som kronologisk gikk gjennom historien som ledet til opprettelsen av Senter for farmasi den 19. mars 2003. Noen måneder senere samme år, 12. august, startet de første 25 håpefulle studentene blant over 900 søkere totalt.

På programmet for øvrig sto blant annet en paneldebatt om farmasi i fremtiden, diskusjon om farmasøytisk beredskap og legemiddelproduksjon og refleksjoner rundt behovet for farmasøytisk kompetanse fremover.   

(Publisert i NFT nr. 8/2023 side 28-29.)