Anja Hjortland har akkurat avsluttet ­farmasistudiene med en masteroppgave om legemiddelbruk på ­sykehjem i Trondheim. Hun har tatt utdanningen ved Universitetet i Bergen, men hadde lyst på en periode i Trondheim og kastet seg på muligheten da kommunefarmasøyt i ­Trondheim kommune, Astrid Gilje Hageler, kom med tilbud til farmasistudentene om å se på legemiddelbruken i kommunen.

Les også: Kommunefarmasøyten i Trondheim får kollega i jubileumsgave

Stor forskjell i legemiddelbruk

Hjortland synes også selve oppgaven ­Hageler la ut var fascinerende. Hageler hadde sett på legemiddelbruk på syke­hjemmene og oppdaget at det var store ­forskjeller i bruken av psykofarmaka mellom de forskjellige avdelingene.

— Man vet jo at eldre gjerne ikke skal bruke for mye psykofarmaka og derfor er det interessant at det er så stor spredning selv om pasientpopulasjonen er relativt lik, sier Hjortland.

Hun valgte ut en avdeling med høy bruk og en med lav bruk og gjorde kvalitative intervjuer med de tverrfaglige teamene ved de to avdelingene.

Les også: Hjem til kona etter legemiddelgjennomgang

En hånd å holde i kan erstatte medisin

Gjennom analysen av innkjøpene ble det blant annet bekreftet at det var store ­forskjeller mellom avdelingene. Hjortland så også at det var antidepressiva som ble ­foreskrevet mest.

Når det gjelder grunner til forskjellene mellom avdelingene, understreker hun at det er vanskelig å trekke en tydelig kon­klusjon basert på noen få kvalitative intervjuer.

— Men det kan være viktig med tilgang på ikke-medikamentelle tiltak, sier hun.

Blant annet så hun at de ansattes ­tilstedeværelse kan ha en virkning. Som eksempel viser hun til at en hånd å holde i kan være nok hvis en pasient er urolig.

— Men hvis det ikke er tilgang på det der og da, så kan det være medikamenter man tyr til.

Hjortland understreker at hun ikke har tall på bemanningen ved sykehjemmene, så hun kan ikke si noe om det er antallet ansatte eller systemet, med turnus, hvem som gjør hva når og så videre, som er avgjørende.

— Det vi ser er at bemanning kan ha noe å si. Så lenge det er ansatte ute i ­miljøet blant beboerne, så skaper det ofte ro. ­Kanskje det er viktig å legge opp til å være mer til stede, sier hun.

— Men det er så kompleks at det er ­vanskelig å gi en god konklusjon, legger hun til.

Les også: Vil sikre legemiddelgjennomgang i alle kommuner

(Publisert i NFT nr. 6/2019 side 19)