— Vi er helt enige i at saksbehandlings­tiden er blitt for lang, og jeg ser problemene dette fører til for industrien, vedgår Aaløkken.
Hun kan også peke på nøyaktig hva som er årsak til problemet.

Bemanningsutfordring
— Seksjonen mistet en saksbehandler for et drøyt år siden, og denne stillingen har vi ikke fått fylt, forklarer seksjonssjefen.
For å holde saksbehandlingstiden nede har man måttet nedprioritere andre saks­typer.

— Per i dag er det tre saksbehandlere som tar seg av søknader knyttet til kliniske studier, og det er én for lite.

— Hvorfor er ikke den ledige saks­behandlerstillingen fylt?

— Det har rett og slett ikke vært midler til det. Det trengs friske midler ettersom saksbehandleren som sluttet gikk over i en

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3/2012 side 21. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.