Tekst: Johan Erichs, frilansjournalist

Nästan varannan av det svenska Farmacevtförbundets medlemmar ut­trycker i en enkät att de är intresserade av att starta eget när den svenska omregleringen träder i kraft 2009.

För att tillgodose behovet av admini­strativa och praktiska tjänster startar därför Farmacevtförbundet ett eget servicebolag, Farmacevtföretagarna AB. Bolaget kommer att helägas av förbundet.

— Vi vill stötta de farmacevter som vill bli egenföretagare med rådgivning, avtalsskrivning, juridik men också på sikt medverka till att skapa en affärsmodell likt den svenska detaljhandelskedjan ICA, berättar Lennart Axelsson, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

Förbundets initiativ ska också ses som ett sätt att separera rollerna som rör egenföretagande från den professionella organisation så att otydligheter undviks.

Satsningen kommer till en början att finansieras med en serviceavgift.

— Det är viktigt för hela branschen att vi tar initiativ så att småföretagandet kommer igång. På så sätt stimuleras idéutveckling, nytänkande och möjligheterna för farmacevterna att mer aktivt än idag ta ställning och delta i samhällsdebatten ökar.

Ännu är det för tidigt att säga vilka ramar verksamhetens kommer att få.

— Det vi vet idag är att det är bråttom om vi ska vara igång i höst.

Stort intresse
Till en början kommer Servicebolaget bara att vara öppet för Farmacevtförbundets medlemmar.

Bland förbundets cirka 7600 medlemmar har 43 procent klargjort att de är intresserade av att starta eget. Två av tre apotekare är intresserade och två av tre medlemmar under 30 år är intresserade att köra eget.

— Bland unga apotekare finns uppenbart ett stort intresse. Dessutom visar många av våra medlemmar med annan etnisk bakgrund än svensk stort intresse för att starta eget, förklarar Lennart Axelsson.

I höst ska förbundet driva en intensiv informationskampanj för att inspirera ­medlemmarna att starta eget.

— Där berättar vi över hela landet om företagande, regler och allt som kan röra den egna verksamheten.

Förbundet har idag inlett samarbete med etablerade banker, företagskonsulter med flera för att underlätta kontaktvägar och nätverk för de kommande privata ­aktörerna.

— Att vi ska kunna nå en nyetablering med minst 500 stycken apoteksföretagare borde inte vara en orimlig siffra.

Förebild
Den svenska framgångsrika privat- och till viss del handlarägda detaljhandelskedjan ICA ska tjäna som förebild för service­bolaget.

— Deras uppbyggnad är imponerande. Många av våra medlemmar har uttryckt att de vill ha en friare ställning än vad både anställning och traditionell kedjeknytning medger. Man vill kunna påverka mer på det lokala området men även luta sig mot de fördelar stordrift kan ge i form av marknadsföringshjälp, logistikhjälp, ­linje­lösningar, inköp med mera. Vi vill skapa duktiga självständiga egenföretagare som får mer tid att utveckla sin roll som ­farmacevter än att bara vara säljare. Att förena stordrift med den lokala entre­prenören är det vi ska försöka uppnå.

Lennart Axelsson menar att det blir ­viktigt att skapa ett egetaffärskoncept med enskilda aktörer för att kunna stå emot de utländska företag som aviserat att de vill etablera sig på den svenska apoteks­marknaden.

— På sikt kommer vi att ta ställning till om vi ska ta initiativ att tillsammans med utomstående finansiärer bidra till en ­fristående kedja av apotek likt den svenska ICA-modellen. Vi har fått förfrågningar av finansiärer som vill gå in i en sådan ­satsning men ännu är ingenting klart. För oss handlar det om att hitta rätt partner som har långsiktiga intressen, berättar Axelsson.

(Publisert i NFT nr. 6/2008 side 14.)