Det Norske Veritas (DNV) jobber internasjonalt med å styrke biorisikokunnskap samt lage verktøy for å kontrollere biorisk ved laboratorier.

— I dag er det etablert rutiner for hvordan ulike land skal rapportere inn biologisk forskningsaktivitet og gjennomføre tiltak som skal hindre spredning av biologisk materiale. Men oversikten er begrenset hva gjelder kontroll av laboratorier rundt omkring i verden, sier Morten Bremer Mærli i forsknings- og analyseavdelingen.

— Det blir stadig flere laboratorier med inneslutning (lukkede system, red.anm.) på verdensbasis. Disse laboratoriene kan utgjøre en trussel. Samtidig er anleggene en del av beredskapen for biosikkerhet, og det må vi ta på alvor, sier Bremer Mærli.

Nylig har stiftelsen sammen med Verdens helseorganisasjon og andre internasjonale aktører utarbeidet en internasjonal standard for hvordan biologisk materiale skal behandles og kontrolleres i høyrisikoaboratorier. Denne standarden blir brukt av ledende laboratorier over hele verden. Standarden inngår også i EUs beredskapsarbeid og nevnes i EUs tiltaksplan for kjemisk, biologisk, radiologisk og nukleær beskyttelse (the European CBRN Action plan).

(Publisert i NFT nr. 9/2010 side 17.)