To av de som bidro etter terroranslaget er Anne Markestad, provisorfarmasøyt i varesalg profesjonell ved Sykehusapoteket Oslo, Ullevål, og Jorunn Berge Foss, klinisk farmasøyt, ansatt ved Farmasøytiske tjenester Stor-Oslo. Vi har spurt dem om hvordan situasjonen var på Ullevål.

— Det tenkte vi også klokken 15.30 på fredag 22. juli. Det viste seg at legemiddelberedskapen var veldig god, og vi møtte ingen store utfordringer, forteller Markestad.

Noen ekstraordinære tiltak ble iverksatt.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 9/2011 side 6–7. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.