Tekst: Monica Aikio, reseptar, avd. for farmasøytisk rådgivning,
Sjukehusapoteket i Stavanger

Apotektekniker Anne Bjørnsen sammen med farmasøyt Siv Berntsen som for anledningen er kunde. Foto: Haagen Tangen Eriksen

Kort historikk
I 1977 ble det besluttet å opprette eget apotek ved sentralsjukehuset i Rogaland (SiR), nå Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Også den gang hadde fylkets politikere vondt for å bestemme seg: Apoteket ble foreslått nedlagt tre ganger fra apoteker ble ansatt og planleggingen startet høsten 1979, til apoteket ble åpnet i mai 1982. Sjukehusapoteket var den gang en egen driftsenhet i fylket, direkte underlagt sykehusstyret. Apoteket startet opp med 12 ansatte; seks apotekteknikere, fem farmasøyter og én apoteker.

Flere av de ansatte som var med fra starten av er ansatt på sjukehusapoteket i i dag. Enkelte har prøvd andre apotek i mellomtiden, men de har kommet tilbake til sjukehusapoteket. Vår apoteker Kathrine Horvei er også en av dem som har vært med fra begynnelsen, først som farmasøyt og senere som apoteker. Hun overtok roret etter apoteker Bjørg Strømnes i 1986.

I dag er Sjukehusapoteket i Stavanger en del av apotekene Vest HF som består av sjukehusapotekene i Førde, Bergen, Haugesund og Stavanger. Vi er 50 ansatte på Sjukehusapoteket i Stavanger, hvorav ca. 20 farmasøyter. Apoteket er delt inn i fem avdelinger; avdeling for farmasøytisk rådgivning, produksjonsavdeling, sykehusekspedisjonen, publikumsavdeling og administrasjon.

Mange endringer har det vært underveis, bl.a. nye eiere, omorgansiering og ombygging.

Vokser stadig
I mai 2001 var det en offisiell åpning av det ferdig ombygde sykehusapoteket, med en helt ny publikumsavdeling og større apoteklokaler.

Det er godt å være en del av et miljø hvor flere av de ansatte har vært med fra starten og bygd opp et solid og godt apotek. Vi føler oss heldige som har hatt vår apoteker her siden begynnelsen! Vi har en apoteker som er utrolig inspirerende og som støtter oss og gir oss stadig nye utfordringer. Vi trives svært godt og er stolte av apoteket.

Bøy og tøy anbefales!
Nytt av året på Sjukehusapoteket er bøy og tøy. Hver dag har vi 10 minutters «gym» til behagelig musikk. Frivillige ansatte er instruktører. Dette er et tiltak som virkelig kan anbefales andre apotek, fordi det krever lite og gir mye.

Jubileumskomiteen er godt i gang med forberedelsene til markering av dagen. I tillegg til feiring på apoteket mandag 21. mai, skal vi også ha en jubileumsfest for de ansatte lørdag 2. juni. Dette blir en storslagen feiring med mange kjekke overraskelser.

Ønsker du å vite mer om apotekets historie og/eller bøy og tøy eller slå av en prat med oss ansatte, så kom gjerne innom! Vi håper også at tidligere kollegaer har mulighet til å feire dagen sammen med oss mandag 21. mai kl. 11–13.

(Publisert i NFT nr. 4/2007 side 17.)