Presentasjonen er utarbeidet i samarbeid med to studenter fra Norges Kreative Fagskole. Presentasjonen er ment å benyttes av farmasøyter og farmasistudenter som blir invitert eller inviterer seg selv til ungdoms­skoler og videregående skoler for å markedsføre yrkesgruppen.

Klasseromsundervisning
Presentasjonen er tenkt brukt i klasse­romsundervisning. Den består av en Power­Point-presentasjon og et Word-manuskript med informative tips. Innholdet er tredelt: Hoved­delen består i å informere om og sette fokus på riktig bruk av legemidler. I tillegg er det en kort beskrivelse av hva en farmasøyt er og hvordan man kan bli farma­søyt.

Ta kontakt
Opp gjennom årene har foreningene gjentatte ganger fått henvendelser fra medlemmer som er ­invitert til skoler for å informere om farmasøyter og farmasi. Hovedansvarlige for presentasjonen er Tove Ytterbø og Rønnaug Larsen. Apotekforeningen har et ­pro­sjekt gående der de tilbyr et reisestipend til farmasi­studenter som reiser tilbake til sin gamle ­videregående skole og informerer om studiet. Dersom du har kommentarer eller ønsker mer informasjon om presentasjonen vennligst ta kontakt med en av følgende:

Tove Ytterbø (NFF) tlf jobb 21023353 mob 92062785 eller e-post: tove.ytterbo@farmaceutene.no

eller

Hege Helm (NFS) tlf jobb 21620223 mob 90291259 eller e-post:

post@nfs.no

 

Last ned presentasjon (PowerPoint): 2012-12-06_Skolepresentasjon.ppt

{F6AA7E35DF5C}

Last ned manuskript (Word): {F6AA7E35DF5C}{F6AA7E35DF5C}{F6AA7E35DF5C}Skolepresentasjon manus 310812.pdf