Det skriver den skotske dagsavisen Scottish Daily Mail.

Både farmasøyter og sykepleiere skal nå trenes til å kunne bemanne telefonhjelpelinjen NHS 24, som brukes utenom legekontorenes normale åpningstider. Farmasøyter og sykepleiere skal bli lært opp til å kunne diagnostisere og forskrive legemidler over telefonen. 

Avisen skriver at pasienter som har blitt akutt syke og ringer NHS 24, normalt sett vil få en time hos lokale klinikker med lengre åpningstid for å få sjekket symptomer og få skrevet ut eventuelle resepter.

Gjennom det nye opplegget er det derimot lagt opp til at pasienter skal bli diagnostisert og få resepter på legemidler som kan hentes ut direkte på sitt lokale apotek. Dermed frafaller det tradisjonelle kravet om at pasientene skal ha et ansikt til ansikt-konsultasjon.

Allerede i september er det planlagt å teste ut den nye ordningen, men flere har reagert på planene, og mener det kan sette pasientsikkerheten på spill. Til tross for at man ikke har det klart hvilke sykdommer farmasøytene og sykepleierne vil ta for seg over telefonen, skriver den skotske avisen at det trolig vil dreie seg om vintersykdommer- eller infeksjoner der pasienten trenger resept på antibiotika. 

Medisinsk direktør for NHS 24, Laura Ryan, er initiativtaker for ordningen, og har tro på det tidsbesparende tiltaket.

— Dette initiativet vil spare pasienter mye tid, ettersom de simpelthen kan gå til sitt nærmeste apotek for å hente sitt reseptbelagte legemiddel, etter å ha fått trygg veiledning fra en av NHS 24 sine klinikere, sier hun til Scottish Daily News.