— Dersom det ikke er tidligere bilder til sammenlikning, kan det være vanskelig å vurdere utviklingen av sykdom, som bedring eller forverring, forteller professor dr.med. Hans-Jørgen Smith, klinikkleder ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus HF, til NFT.

Opplysningene om hendelsen ­kommer frem i et varselbrev om sletting av ­pasientdata uten godkjenning, som Smith sendte til Statens helsetilsyn i mars. 

Migrering av data

I brevet informeres det om at Radium­hospitalet i juni 2015 valgte bort firmaet Afga til fordel for firmaet Sectra som ny lever­andør av RIS (Radiology information system) og PACS (Picture archiving and communication system). Sistnevnte er en database med radiologiske og nukleær­medisinske bilder, blant annet med ­undersøkelser av kreftpasienter.

Hans-Jørgen Smith
Sendte varselbrev: Professor dr.med Hans-Jørgen Smith, klinikkleder ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus HF. Foto: UiO

Valget av ny leverandør betød en ­omfattende flytting av data. I mai 2016 var hovedmigreringen av disse dataene klar, men en del restmigrering gjenstod. Dette inkluderte blant annet flytting av under­søkelser som hadde feilet i hoved­migreringen av dataene. 

Avtalen med Afga ble sagt opp fra og med 1. oktober 2016, men ifølge brevet skal det ha blitt skriftlig dokumentert at Afgas RIS/PACS fortsatt måtte være tilgjengelig for at brukere skulle kunne gjøre oppslag i ­databasene. Dette som en sikkerhet så lenge ikke all migreringen av dataene var ferdigstilt og kvalitetssikret.

Fatal sletting

I forbindelse med sluttføringen av den resterende migreringen av data fra Afga til Sectra i februar i år, ble det avdekket at hele Afga PACS-bilde­databasen hadde blitt slettet av Sykehuspartner ­allerede 11. oktober 2016. 

Slettingen av dataene skal visstnok ha skjedd uten godkjennelse fra Oslo ­universitetssykehus HF og uten at nøkkel­personer i RIS/PACS-forvaltningen i Sykehuspartner var orientert. Slettingen innebærer ifølge brevet at alle radiologiske og nukleærmedisinske bilder som ikke var migrert til det nye firmaet Sectra, nå er utilgjengelige. 

Smith skriver i brevet til Helsetilsynet at det er etablert en egen arbeidsgruppe ledet av Sykehuspartner som nå skal vurdere omfanget og konsekvensene av feilslet­tingen, samt etablering av tiltak for å ­forhindre at noe liknende skjer igjen.

«Omfanget er fortsatt uavklart, men det dreier seg trolig om noen tusen under­søkelser. Flere av undersøkelsene er tilsendte fra andre HF, og der vil originalundersøkelsen sannsynligvis være intakt», skriver klinikklederen.

Han poengterer allikevel at flere av ­undersøkelsene som er slettet, er utført ved Radiumhospitalet, og at disse nå er tapt.

«Konsekvensene vil bli mer klare når man får en bedre oversikt over hvilke pasienter som er berørt», skriver han. 

Overfor NFT bekrefter Smith at det ­fortsatt gjenstår mye arbeid.

— Vi har fortsatt ikke oversikt over ­omfanget av tapte undersøkelser. Det ­finnes fragmenter av noen av under­søkelsene ­fordelt på ulike disker, og det pågår et nitid arbeid med å forsøke å rekonstruere disse undersøkelsene. Det vi vet er at alle ­undersøkelsene er av kreftpasienter, sier Smith, som også forteller at ingen farmasøyter har vært tilknyttet arbeidet med noen av undersøkelsene som har gått tapt. 

(Publisert i NFT nr. 5/2017 side 25)