Et av legemidlene som brukes som standardbehandling mot lungebetennelse i Norge, trekkes nå fra det norske markedet. — Vil være svært uheldig å ikke ha et alternativ, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.
 

«Vi ser at kommende avregistrering, manglende markedsføring eller sårbar forsyning vil skape en mangelsituasjon», skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

— Bakgrunnen for at vi nå går til dette skrittet, er at vi ser det trekkes legemidler fra det norske markedet av forskjellige grunner. I de to tilfellene der vi nå søker etter nye preparater, har vi kun hatt et registrert legemiddel på det norske markedet, og vi vil da stå uten alternativer, sier medisinsk fagdirektør hos Legemiddelverket, Steinar Madsen, til NFT.

Dette er preparatene som foreløpig er lagt inn på Legemiddelverkets ønskeliste:

Ønskede virkestoff
Skjermdump: Legemiddelverket.no

HER KAN DU FINNE OPPDATERT LISTE.

Nifedipin har indikasjon mot hypertensjon, mens ampicillin er et bredspektret penicillin som ofte brukes ved behandling av luftveisinfeksjoner. Resistensutvikling for sistnevnte har ifølge Norsk legemiddelhåndbok blitt et stadig større problem.  

— Ampicilin er et svært viktig legemiddel i Norge, og brukes ofte som standardbehandling av lungebetennelse. Det vil være veldig uheldig å ikke ha et alternativt legemiddel med markedsføringstillatelse i Norge, påpeker Madsen. 

Legemiddelmyndigheten er ute etter legemidler som av hensyn til folkehelsen er svært viktige å ha på markedet.

De to preparatene som nå trekkes fra det norske markedet, trekkes fordi firmaene bak legemidlene stanser produksjonen globalt.

— Det vil si at alle land som har hatt dette legemiddelet i bruk, vil måtte finne et nytt alternativ, sier den medisinske fagdirektøren.

Håpet er at Legemiddelverkets «frieri» til MT-innehavere av tilsvarende preparater vil kunne få sitt legemiddel på det norske markedet.

— Dette er et helt nytt initiativ, men vi har allerede fått noen henvendelser fra MT-innehavere som vil ha nærmere opplysninger. Vi håper dette vil være et godt tiltak på sikt, sier Madsen.