Detaljene i fremdriftsplanen kommer på plass i løpet av høsten. Samtidig er kravet fra helseministeren klinkende klart: Det nye RHF-et skal nå sine resultatkrav i løpet av 2008. Foreløpig ligger Helse Sør-Øst 288 millioner kroner under budsjettet, ifølge Dagens Medisin, noe Mikkelsen sier vil innebære betydelige omstillinger. Nedbemanning vil være en del av denne prosessen.

— Vil dette gå ut over de farmasøytiske tjenestene også?

— Det kan jeg ikke si noe om ennå, sier kommunikasjonsrådgiver Christin Nyland i Helse Sør-Øst RHF til NFT.

— Trolig vil ikke omstillingene få konsekvenser for legemiddelhåndteringen i regionen i det hele tatt, da sykehusapotekene har vært de sammenslåtte helseforetakenes felles eiendom hele tiden, påpeker Nyland.

(Publisert i NFT nr. 10/2007 side 6.)