Stipendfondet er åpent for alle ­farmasistudenter og farmasøyter, uavhengig av arbeidssted. Formålet er å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap. Hvorfor støtter ikke lenger bransjeaktører fondet i samme grad som tidligere? Vi har bedt alle apotekkjeder og sykehusapotekforetak, samt Apotekforeningen og Legemiddelindustrien om en kommentar. 

Apotek 1

— Hvorfor sponser dere ikke lenger ­stipendfondet, og hva må eventuelt til for at det igjen kan bli aktuelt for Apotek 1?

— Apotek 1 støttet stipendfondet i flere år. Etter flere år med få søknader knyttet til apotekpraksis har vi valgt å bruke midlene til egne stipendordninger for ansatte som ønsker videreutdanning samt farmasistudenter. Vi ser ikke bort fra at vi vil støtte stipendfondet i fremtiden ­dersom det kan bidra til at vi får flere gode ­prosjekter som dokumenterer og utvikler praksis og ­tjenester i apotek. Det er ellers ­viktig å se dette i sammenheng med øvrig ­utviklingsarbeid som skjer i regi av Apotekforeningen, Apokus og egen ­virksomhet, svarer Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1.

Boots

— Boots yter midler til fondet, men i år med en reduksjon av beløpet. Hva skal eventuelt til for at Boots vil sponse NFS' stipendfond med beløp i samme størrelsesorden som tidligere?

— Boots apotek har som filosofi og visjon å støtte og synliggjøre det viktige faglige arbeidet som foregår i primærapotekene. Vi bidrar som den eneste av apotekkjedene til NFS sine stipend. Dette kommer i tillegg til midler vi bruker på egen forskning samt kompetanseutvikling og stipend til egne medarbeidere. Det kommer vi til å ­fortsette med. Beløpet i stipendet har variert noe, avhengig av tidligere års interesse og søkere, kommenterer Margrethe Sunde, administrerende direktør i Boots Norge.

Norsk Medisinaldepot 

— Hvorfor sponser dere ikke lenger ­stipendfondet, og hva må eventuelt til for at det igjen kan bli aktuelt for Norsk ­Medisinaldepot (NMD)?

— NMD har i mange år støttet ­stipendordningen med midler. Etter hvert ønsket vi at midlene skulle gå til ­prosjekter som skulle stimulere til utvikling av ­apotek, med fokus på rådgivning, logistikk, ­tjenester og kvalitet. Det kom imidlertid ikke inn ­relevante søknader. I 2011 deltok vi i en gruppe som skulle se på hele stipend­ordningen, men vår erfaring er at NFS har videreført ordningen uten større endringer. Vi har derfor valgt å kanalisere tilgjengelige midler til vårt interne kompetansefond som alle våre medarbeidere kan søke midler fra, opplyser Asgeir Moripen, administrerende direktør i NMD.

Sykehusapotekene

­­— Har sykehusapotekene vurdert å sponse NFS' stipendfond med midler som alle ­farmasøyter kan søke på, og hva betyr ­fondet for dere? 

— For sykehusapotekforetakene er det slik at forskning er en av våre lovpålagte aktiviteter som helseforetak, og vi ­finansierer derfor egen forskning via våre ­driftsbudsjetter. I tillegg søker vi eksterne midler (forskningsfond etc.), og til noen prosjekter mottas støtte fra det regionale helseforetaket. Det er ikke naturlig for oss som offentlig eid virksomhet å sponse NFS med stipendmidler som alle farmasøyter kan søke på. NFS' stipendfond kan ses på som stimuleringsmidler for ­farmasøyter og som et tilskudd til faglige aktiviteter i ­apotekene, men planmessig forsknings- og utviklingsaktiviteter må ha en ­forutsigbar finansiering og derfor finansieres på andre måter, kommenterer Gunn ­Fredriksen, ­administrerende direktør i Sykehus­apotekene i Midt-Norge, på vegne av alle sykehusapotekforetakene i Norge.

Lmi

— Hva mener dere om legemiddel­industriens ansvar for sponsing av norsk farmasøytisk forskning som industrien selv ikke initierer? Hvilken holdning har dere til hvordan medlemmene prioriterer slike midler?

— Vi er først og fremst opptatt av at det skal etableres flere kliniske ­studier i Norge, samtidig som det blir mer privat-­offentlig samarbeid om medisinsk forskning. ­Industrien har tradisjonelt hatt en ­beskjeden rolle i sponsing av uavhengig ­farmasøytisk forskning, og hvis denne nå er helt borte, kan det skyldes et ønske fra selskapene om å fokusere mer på egen forskning eller større samarbeids­prosjekter. Legemiddel­industrien er en av de mest kompetansetunge ­bransjene i Norge, og vi ønsker naturligvis økt fokus på rekruttering og forsknings­innsats innen medisin og ­farmasi. Det må imidlertid bli opp til det enkelte ­lege­middelselskap å vurdere ­hvordan de prioriterer sine forsknings­midler, påpeker Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddel­industrien (LMI).

Apotekforeningen ønsker ikke å kommentere situasjonen eller om dette er et tema i kontakten med medlemmene.

(Publisert i NFT nr. 3/2014 side 22.)