Tekst: Vivian Fjeldstad

Hans Majestet Kongen hedret dr.scient. og senior forskningsdirektør Arne Berg med utnevnelsen Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans utviklingsarbeid av medisinske kontrastvæsker for bildediagnostikk. I vurderingen vektlegges det at Bergs vitenskapelige arbeid har vært en viktig faktor for å forbedre helsesituasjonen til et stort antall pasienter i Norge og internasjonalt. Tildelingen fant sted med en fin seremoni på Vitenskapsakademiet i Oslo.

En stor dag
Arne Berg har arbeidet ved GE Healthcare siden 1979, den gang Nycomed. I sin karriere i legemiddelindustrien har han særlig arbeidet med utvikling av kontrastvæsker og bildediagnostikk, både for røntgen, magnettomografi, computertomografi og ultralyd.

— Dette er en stor ære, sier Berg til NFT.

Han synes komiteen hadde laget et fint program.

— Først hadde vi et flott faglig seminar, der det ble holdt flere gode innlegg. Det var en fin bredde på programmet og vi avsluttet ridderslagningen med en hyggelig middag, sier Berg, godt fornøyd.

— Hva betyr dette for deg?

— Personlig er jeg ganske «down to earth», så denne utmerkelsen ser jeg på som en honnør til alle de som har jobbet sammen med meg med forskning og utvikling gjennom mange år. Å utvikle denne type avanserte produkter krever mange disipliner som jobber sammen. Det er utvilsomt lagarbeid.

— Denne utmerkelsen er gøy å få for oss alle sammen, ikke minst fordi vi nå kan gå med enda litt rakere rygg og virkelig være stolte av oss selv, konstaterer han.

En vitenskapelig reise
— Hva har inspirert deg i arbeidet?

— Hele arbeidslivet mitt har vært en vitenskapelig reise. Jeg har hatt en meningsfylt jobb hvor vi har forsøkt å komme frem til produkter som kan hjelpe andre mennesker. I dette har jeg tilfeldigvis hatt det overordnede ansvar. Det er et svært langsiktig arbeid, så det lønner seg å glede seg over mindre milepæler underveis, enten det dreier seg om å sette seg delmål, nok faglig stimulans og godt samarbeid, understreker dr. Berg.

— Har du noen ønsker for forskning og utvikling fremover?

— Jeg håper at det norske miljøet greier å hevde seg internasjonalt ved å fortsette å bygge kompetanse i årene som kommer. Vi er minst like gode, men føler at vi må være 20 prosent bedre enn amerikanerne for å få samme anerkjennelse. Vi er absolutt rustet til å møte fremtiden, mener Arne Berg.

(Publisert i NFT nr. 11/2009 side 11.)