Tredelt godtgjørelse for utlevering av LAR-legemidler

Delutleveringer
Ved utlevering av deler av en pakning følger apotek normal regulering for avanse per pakning og legger til en egen LAR-sats for delutlevering på 36,75 kr.

Overvåket inntak
Overvåket inntak er en oppgave som klart ligger utenfor hva som kan forventes ved ordinær reseptekspedisjon, og får egne takster.
Overvåket inntak av flytende metadon: 36,75 kr pr overvåket inntak
Overvåket inntak tabletter buprenorfin: 98 kr pr overvåket inntak

Administrasjonsgebyr
Ekstraoppgavene som apotek har knyttet til oppfølging av utleveringsordning og journalføring er oppgaver som ligger utenfor hva som kan forventes ved ordinær reseptekspedisjon. Apoteket får dermed et administrasjonsgebyr per LAR-pasienter på 196 kr i måneden.

Kilde: Utlevering av LAR legemidler - Nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotek.

— For å få til ensartede tjenester og like betaling for arbeidet, må det etableres en nasjonal takst for jobben som gjøres i apotekene, sier direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes, i en sak på foreningens nettside. 

Helsedirektoratet fikk i fjor oppgaven med å vurdere om det var grunnlag for å innføre en nasjonal godtgjørelse for ulike utleveringsprosedyrer av LAR-legemidler fra apotek. Rapporten, som er utarbeidet av Apotekforeningen, pasientforeningene, Legemiddelverket og de regionale helseforetakene (RHF), ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 1. februar i år. 

Rammene for den nasjonale oppgjørsavtalen er på plass, og detaljene utarbeides for tiden av RHF-ene og Apotekforeningen. Avtalen skal signeres innen 1. juni. 

Utover oppgavene med klargjøring og registrering av doser med LAR-legemidler, som er regulert av dagens apoteavanse, er det utarbeidet en tredelt godtgjørelse for oppgavene tilknyttet utlevering av LAR-legemidler i apotekene (se faktaboks til høyre).