Det drøyt 66 000 kvadratmeter store bygget skal stå ferdig i Gaustadbekkdalen i 2024 og vil huse 1600 ­studenter, heriblant farmasistudenter, og 1000 ansatte.


Et nav for forskning

På markeringen stilte statsministeren, i tillegg til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Univer­sitetet i Oslos rektor Svein Stølen.

— Forskning innen livsvitenskap bidrar til at vi får bedre behandling av kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, demens og immunsykdommer – for bare å nevne noen eksempler. Når det nye bygget står ferdig, skrus satsingen på livsvitenskap opp flere hakk. Nybygget vil bli et nav for livsvitenskaps­forskning både på Østlandet, nasjonalt og for internasjonalt forsknings­sam­arbeid, uttalte Erna Solberg, ifølge UiOs pressemelding.


Investering som forplikter

Livsvitenskapsbygget har en samlet kostnadsramme på 5,7 milliarder kroner og med inventar og vitenskapelig utstyr dreier det seg om en investering på vel 6,8 milliarder kroner.

— Vi bygger et bygg som vil ­representere enn ny tidsalder for UiO og for vårt samspill med samfunnet. Regjeringens investering forplikter. Derfor er dette den største og viktigste satsingen ved vårt universitet, sa rektor Stølen.
 

(Publisert i NFT nr. 2/2019 side 7.)