— Jeg jublet da jeg fikk vite at jeg var ­innvilget stipend i forbindelse med masteroppgaven min, forteller Torunn ­Gudmestad (24), masterstudent ved Farma­søytisk ­institutt (FI), Universitetet i Oslo. 

Hun arbeider nå med innspurten på masteroppgaven «Migrene og medisiner hos gravide og ammende kvinner (MIMEGA-studien)». I oppgaven ser hun nærmere på informasjonsbehov og risikooppfatning vedrørende medisiner hos gravide og ammende. MIMEGA-studien gjør hun i ­samarbeid med medstudent Netta Marie Skretteberg Amble, som studerer holdninger og etterlevelse. Også hun har fått ­innvilget sin søknad om stipend. De mottok kr 8000,- hver.

Motivasjonsfaktor

Stipendene er innvilget av Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond, og midlene kommer fra Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen. 

— Stipendmidlene har vært en viktig ­motivasjonsfaktor, og gjør det mulig for oss å gjøre resultatene fra studien mer kjent, forklarer Torunn engasjert når vi møter henne på FI. 

— I april skal jeg delta på konferanse med EPSA (European Pharmaceutical ­Students' Association) i Budapest, og formidle ­resultatene fra MIMEGA-studien der, sier hun. 

Resultatene vil også bli presentert under Farmasidagene i høst. Dessuten har flere apotek bedt om en presentasjon av ­oppgaven. De to masterstudentene er derfor travelt opptatt med å oppsummere resultatene i disse dager.

Vil formidle

— Veilederen vår, professor Hedvig Nordeng, oppfordrer oss studenter sterkt til å formidle resultater fra master­oppgaver ved FI. Det var hun som gjorde oss ­oppmerksom på muligheten for å søke ­stipend for lettere å realisere dette. Hedvig er en stor ­inspirasjonskilde for meg, medgir Torunn. 

Og hun er hjertens enig med veilederen sin. 

— Vi kan ikke mure oss inne her på FI – jeg synes vi har en forpliktelse til å dele funnene våre med andre. Da må vi stå på selv, og tørre å vise hva vi holder på med, mener hun.

Hjerte for klinisk farmasi

Masterstudenten fra Jæren har sagt ifra seg odelen på gården hun kommer fra. Den har broren tatt over, og selv begynner hun i ny jobb på Apotek 1 Heilo hjemme på Nærbø i sommer. Torunn startet først på sykepleierutdanning, men forsto raskt at hun heller ønsket å gå i dybden innen ett fagområde. 

— Farmasi viste seg å være full klaff for meg, smiler hun, og røper litt beskjedent at hun ble kåret til «Årets ildsjel» under ­farmasiballet i fjor. 

Som farmasistudent har hun engasjert seg aktivt i studentforeningen Veneficus, og hun sitter i fagutvalget ved FI. En annen ­viktig rolle hun har hatt er vervet som visepresident/Liason Secretary i NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students' Association). 

— Jeg liker å engasjere meg, og brenner for farmasien. Veien videre er åpen, og jeg ser veldig mange muligheter. Men hjertet mitt banker litt ekstra for klinisk farmasi, røper Torunn Gudmestad før hun haster videre ut dørene ved FI.

(Publisert i NFT nr. 3/2014 side 19.)