Tidligere leder for byttegruppen ved Legemiddelverket mener inhalatorene som skal settes på byttelisten er medisinsk likeverdige.

 

Anne Marthe Ringerud var onsdag kalt inn som vitne på vegne av staten under behandlingen av søksmålet fra AstraZeneca. Hun satt som leder i Byttegruppen i Legemiddelverket under behandlingen av forslaget om å sette inhalasjonspulver på byttelisten, og var med på å vurdere høringsuttalelsene fra de ulike instansene. I dag jobber hun i Sykehusinnkjøp HF.

— Det som var veldig klargjørende etter høringsinnspillene, var den store kunnskapsmangelen og bekymring på feil grunnlag.  Disse inhalatorene har lik effekt, det har vi hatt full kontroll på. De er egnet for bytte i apotek, konstaterte Ringerud fra vitneboksen.

Hun viste til at mange av bekymringene som gikk på fuktproblemer, ulike mekanismer og holdbarhet ikke har noe å si for den medisinske likeverdigheten man har kommet fremt til at produktene i denne saken har. 

— Det er en kjensgjerning at kolspasienter har dårlig etterlevelse, og denne vil kanskje bli bedre med inhalasjonsveiledning. Det er meninger som tilsier at så mye feilbruk gjør at legemidlene ikke bør settes på byttelisten, men vi har satt de der allikevel.

Ringerud innrømte etter spørsmål fra saksøkers advokat at det ikke var vanlig at legemidler på høring fikk inn så mange høringsuttalelser som i denne saken.

— Det vanlige er null eller bare et par. I denne saken ble det 19 til slutt, sa Ringerud.

AstraZenecas advokat hevdet at det også skal ha kommet inn enda en høringsuttalelse fra Allmennlegeforeningen, men ifølge Ringerud skal denne aldri ha kommet frem til Legemiddelverket.

På spørsmål fra saksøkers advokat om hvordan byttegruppen har vurdert de ulike innspillene, svarte Ringerud at man har vært mer opptatt om hvilke innspill og dokumentasjon enn hvem som har kommet med innspillene. Advokaten viste blant annet til en svært kritisk høringsuttalelse fra en lungelege med 30 års erfaring.

— Dette har vært en øyeåpner. Her har vi en vei å gå for å få klinikerne til å forstå. Det er ingen grunn til å frykte det han kommer med i sitt innspill. Det er alltid risiko knyttet til generisk bytte av legemidler.

Ringerud mente det var påfallende hvor mange like høringsuttalelser man har fått i denne saken.

— Det er mange påstander om at selve byttet vil føre til økt feilbruk. Vi har vurdert at risiko er innenfor det akseptable. Hver ekspedisjon på apotek gir informasjon om bruk av legemidlet, i tillegg til at de driver inhalasjonsveiledning. Det virker også som at generisk bytte av inhalasjonsspray i apotek har gått fint, sa hun.