Selskapet har nemlig sikret seg rollen som distributør av legemidler på H-resept til alle private apotek i landet. H-resept (Helse­foretak-resept) er betegnelsen for helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus.

— Dette er en utrolig viktig avtale for oss. Vi sitter på kompetanse som tilsier at vi kan være en god distributør, blant annet for ­legemidler som krever en ubrutt kjølekjede, som er en spesielt krevende vare. Denne avtalen er et viktig fundament for våre planer for videre vekst, sier ­kommersiell direktør i NMD, Marianne Næss, til NFT.

Marianne Næss, NMD
VIKTIG: Marianne Næss påpeker at avtalen er svært viktig for NMD. Foto: NMD

Avtalen gjelder for samtlige grossisttjenester, som innebærer både kjøp og videresalg av legemidlene, samt transport til alle private apotek i Norge.

Avtalen vil gjelde fra 1. januar 2017. I dag deles distributøravtalen mellom de tre grossistene NMD, Alliance Healthcare og Apotek 1-gruppen.

Fra tre til én distributør

Sykehusapotekene har tidligere hatt styringen på anbudsprosessen, og dette er første gangen Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) står bak prosessen. Ifølge Vanjeet Chatwal i HINAS, som er prosjektleder for anskaffelsen, går man nå fra tre til én distributør av legemidler på H-resept til private apotek.

«I denne avtalen har vi oppnådd en betydelig besparelse for helseforetakene», sier Chatwal i en pressemelding fra HINAS.

Han trekker også frem at ettersom det nå blir én distributør av ­legemidlene, vil de ha den samme prisen uansett hvilken privat apotekkjede legemiddelet hentes ut fra.

«Denne prisen er offentlig regulert ut fra flere forhold, men med kun én distributør vil utsalgsprisen bli lik. Med et lavere distribusjonspåslag, blir også utsalgsprisen lavere», uttaler han i pressemeldingen.

Avtalen har en varighet på to år, og kan maksimum strekkes til fire år. Årlig verdi på avtalen vurderes å ligge på omtrent to milliarder kroner. Og dersom kontrakten går over fire år, mener Chatwal at HINAS har oppnådd en betydelig innsparing.

Vanjeet Chatwal
BESPARELSE: Vanjeet Chatwal
­konstaterer at helseforetakene har oppnådd en betydelig bespar­else. Foto: Knut Åserud/ Hinas

«Vi har oppnådd en samlet kontraktsbesparelse for fire år på ­minimum 40 millioner kroner, under forutsetning av at kontrakten går over fire år. Jeg tror besparelsen blir enda høyere fordi omfanget av H-resept­legemidler har økt det siste året, og det vil også slå ut i 2017», sier prosjektlederen til Dagens Medisin.

Trengte avtalen

Avtalen kommer på et gunstig tidspunkt for NMD, som i 2014 tapte ­anbudet om å forbli distributør av legemidler til alle landets sykehus­apotek. NMD var uenige i prosessen, og hadde innsigelser om kvalitet og sikkerhet som gikk helt til tingretten. Der fikk de våren 2014 ikke medhold, og en ny avtale verdt 4,5 milliarder kroner ble signert av Alliance Healthcare, som hadde vesentlig lavere pris enn NMD. 

Næss legger ikke skjul på at det var dramatisk for selskapet å miste avtalen med sykehusapotekene.

— Da vi mistet avtalen som distributør til Sykehusapotekene i 2014, mistet vi 40 prosent av omsetningen vår. Det gjorde at vi måtte gjennom en total restrukturering av selskapet i to omganger. Vi gjorde en redusering i antall produkter vi hadde i vår portefølje, og vi måtte til med en nedbemanning og en nedstrukturering. Så det hadde betydelig konsekvenser for oss. Men det er viktig nå at vi fortsatt har både fasilitetene og kompetansen til å levere til denne avtalen, understreker hun.

Det er nemlig ingen planer om å ansette flere på grunn av avtalen verdt to milliarder kroner i året.

— Vi vil jobbe med å innføre bedre prosesser, og jeg tror vi vil klare å håndtere volumveksten innenfor den eksisterende organisasjonen.

Gikk ut mot anbudsutforming

På tidspunktet NMD tapte anbudskonkurransen, hadde de vært alene som distributør til sykehusapotekene i flere tiår. Tidligere satt nemlig selskapet som monopolist på dette området. 

I etterkant av anbudet mente blant annet daværende NMD-direktør Asgeir Moripen at grossistanbudet for leveranse til sykehusene var utformet på en måte som utfordret leveringssikkerheten for legemidler. 

«Innenfor andre sektorer har man imidlertid etter mange års erfaring med anbud, valgt modeller som sikrer fremtidig konkurranse ved å ha flere aktører som opprettholder sin verdikjede. Når det gjelder grossist­anbudet for legemidler er hele kontrakten nå tildelt til Alliance Healthcare Norge AS», sa han til NFT i mai 2014.

Næss mener man ikke kan sammenlikne distributøravtalen til sykehusapotekene og de private apotekene.

— Sykehusene krever gjerne sykehusspesifikke produkter, og er dermed mer sårbare i forhold til leveringssikkerhet. Alliance vil fortsatt distribuere legemidler til sykehusapotekene, og vi vil dermed fortsatt ha to distributører av legemidler på H-resept. Men vi vil komme til å ha 80 prosent av markedsandelen, forteller hun.

(Publisert i NFT nr. 6/2016 side 14)