Helse og omsorgsdepartementet i England varsler at NHS (National Health Service) innfører en ny betalingsmodell for å gi legemiddelprodusenter insentiver til å utvikle legemidler til resistente infeksjoner. 

Legemiddelselskapene betales nå for volum. Ved å opprette en abonnementsliknende modell skal de få betalt på forhånd basert på antatt nytteverdi av legemidlene selv om de havner på lager. Tanken er å gjøre det mer attraktivt å investere i utvikling av nye legemidler ved at firmaene kan være sikker på at de får igjen for investeringene.

— Antibiotikaresistente infeksjoner er den største trusselen mot globale helse. Likevel har det ikke blitt utviklet en ny klasse antibiotika siden 1980-tallet, sier helse- og sosialminister Matt Hancock.

Les også: — Vanskelig å utvikle nye typer antibiotika med dagens insentivmodell

Antibiotika sviker oftere og oftere

NHS anslår at resistente bakterier forårsaker over 700 000 dødsfall i verden hvert år og at det derfor er viktig at antibiotika kun brukes når det er nødvendig, og at det er viktig å tenke nytt rundt antibiotikaproduksjon- og bruk. 

Satsingen er en del av den britiske regjeringens 2040 visjon for AMR (antimikrobiell resistens) og femårige nasjonale handlingsplan for å bekjempe antibiotikaresistens, hvor det offentlige samarbeider med industrien.

Industrien er også positiv til den nye betalingsløsningen.

ABPI (Association of the British Pharmaceutical Industry) påpeker at det kan ta 10 til 12 år og over ti milliarder kroner å utvikle nye medisiner. Dermed er det utfordrende å finansiere forskning og utvikling av antibiotika som blir brukt sjelden. 

— Pasienter har ikke råd til å vente. Våre medlemmer er klar til å starte, og jo tidligere vi får i gang denne piloten, jo tidligere kan vi bruke det vi finner på andre antimikrobielle medisiner under utvikling, sier Dr Sheuli Porkess, administrerende direktør for forskning, medisin og innovasjon ved ABPI. 

Les også: WHO: — Verden går tom for antibiotika

Håper å spre modellen ut i verden

Betalingsmodellen er unik i sitt slag. Departementet opplyser at den vil bli evaluert hele veien, og resultatet skal deles med resten av verden slik at andre helsevesen kan teste liknende løsninger.

— NHS er i en unik posisjon til å ta en global ledelse i å teste nye betalingsmodeller. Vi vil ta den ledelsen, men dette er et globalt problem, og vi kan ikke klare det alene. Jeg er stolt av Storbritannia som tar de første skrittene mot en løsning, og jeg oppfordrer resten av verden til å bli med oss i kampen mot superbakterier, sier Hancock.