76 000 hjemmeboende eldre fikk utlevert minst 15 ulike legemidler på resept i 2017, viser nye tall fra Reseptregisteret.

 

Det melder Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

I rapporten «Reseptregisteret 2013-2017» kommer det i tillegg frem at hele 570 000 hjemmeboende eldre over 65 år fikk utlevert fem eller flere legemidler i løpet av fjoråret.

Hvis man ser befolkningsgruppen eldre over 65 år som en helhet, fikk ni av ti eldre i denne gruppen utlevert minst ett legemiddel i løpet av 2017.

— At mange eldre må forholde seg til mange legemidler kan øke faren for feilbruk, advarer Christian Berg, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. 

Andelen eldre kvinner som fikk utlevert 15 eller flere legemidler økte fra 6,9 prosent til 10,5 prosent i 2017. For eldre menn økte andelen fra 4,7 prosent til 7,5 prosent. 

Det er svake smertestillende legemidler som står for den største økningen. I tillegg bidrar legemidler ved magesår og spiserørsbetennelse, samt kolesterolsenkende og lipidsenkende legemidler.

Samtidig kan man se en nedgang i bruken av beroligende midler og sovemidler. Dette gjelder også bruken av antibiotika.