Nyuteksaminerte studenter som skal ta sine første skritt ut i arbeidslivet er alltid spente, og etter at koronaen har herjet med samfunn og økonomi i noen måneder, og flere apotek har permittert ansatte, skulle man tro de kanskje er litt ekstra spente i år, men det virker som de fleste er ved godt mot og har tillit til at de skal få seg jobb. 

Les også: Studentambassadørene synes det er givende å engasjere seg

Avslappede studenter

Norges Farmaceutiske Forenings studentambassadør på Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen (UiB), Kristine Hatlestad, opplyser at det kan se ut til at andelen studenter som har fått jobb før fullført studium er lavere og at det legges ut litt færre stillingsannonser enn vanlig, men hun tror ikke det betyr noe på litt sikt. 

— Generelt så tror jeg ikke at koronasituasjonen vil påvirke jobbmulighetene for nyutdannete farmasøyter. Det er fortsatt mangel på farmasøyter, særlig i apotek. Noen apotek har vært mer utsatt enn andre, med tanke på permitteringer, og vil nok ikke ansette i 100 prosent stilling umiddelbart. Men for andre apotek så vil ikke koronasituasjonen ha påvirket bemanningen i like stor grad, sier hun. 

Les også: Farmasiutdanningen avvikler jevngodopptak 

Stress med studier i koronatid

Koronakrisen har i større grad påvirket studentene ved at masterarbeidet har blitt forsinket, og flere har fått utsatt innlevering. Det tror hun har bidratt til at studentene har ventet med å starte jobbsøkingen.

— Jeg får ikke inntrykk av at studentene er mer bekymret, eller har bekymringer, for å møte jobbmarkedet i disse koronatider. Det at jobbsøkerprosessen ikke har vært en prioritering for mange, kan jo også tyde på at studentene føler seg trygge nok til å vente, eller at de venter på «den rette» jobbmuligheten, konkluderer hun.

Føler seg ettertraktet

Hatlestad får støtte av studentambassadørene rundt i landet som har rapportert inn til Farmaceutene. 

På Oslomet er det flere av de som ikke søker seg videre til masterstudium andre steder som allerede er ute i jobb, og flere er i sommerjobb.

 På Nord universitet er det ikke så mange som søker jobb fordi de ønsker å fortsette på master. 

På Universitetet i Tromsø ser flertallet ut til å ha fått jobb, og studentene føler det er stort behov for deres kompetanse. 

På Universitetet i Oslo er det et inntrykk av at det ligger færre stillinger ute og at noen oppdrag har blitt forkortet, uten at det skaper stress. «Inntrykket er at de fortsatt føler seg ettertraktet, men at det er noe mer utfordrende enn tidligere.»

Les også: Nytt engasjement blant farmasistudentene

Vil være bruk for mange farmasøyter

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, oppfatter situasjonen ganske likt som studentene. 

— Det er for tidlig å mene noe om de langsiktige virkningene av denne krisen. På kort sikt har vi sett en liten nedgang i apotekene også, men selv de kortsiktige virkningene er det vanskelig å spå om. Min beste gjetning er at det vil være bruk for mange farmasøyter også i årene som kommer, særlig hvis man er villig til å flytte dit jobbene er, sier han i en e-post til NFT.

(Publisert i NFT nr. 5/2020 side 43.)