Farmasidagene 2020 ble erstattet med en digital kongress. Arrangørene i Norsk Farmasøytisk Selskap erkjenner at de var litt usikker på om det ville være interesse for arrangementet når det ikke kunne gjennomføres fysisk. Men daglig leder Hege Helm og styreleder Unni Hjelmaas var strålende fornøyd både før og etter.

— Vi har satt deltakerrekord, sa Hjelmaas med et stort smil da de ønsket velkommen. 

Tidligere deltakerrekord var 731. I år var det 1031 påmeldte. Begge var klar over at ikke alle kom til å følge med hele tiden, men i etterkant var de minst like blide da de konkluderte med at rundt 400 fulgte sendingene.

— Dette gikk over all forventning. Tusen millioner tusen takk! sa en lettere rørt Helm som samtidig minnet alle påmeldte om at de kan gå inn å se alle innlegg, samtaler og diskusjoner når de vil i hele november. 

Begge synes alt fungerte flott og trivdes med å lage en nær fullprofesjonell TV-sending, men tilstår at de håper å kunne treffe Norges farmasøyter ansikt til ansikt neste år. 

Les også: Fakkeltog og bunader bremser utvikling i helsevesenet

Trenger fremdeles styrke og utholdenhet

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, var blant annet invitert til å være med og snakke om koronavaksinen, og fikk æren av å oppsummere dagen.  

Hun takket selskapet for å arrangere dagene til tross for omstendighetene.  

— Det er viktig at vi har slike fellestreff så vi kan se hva som rører seg og bli inspirert, sa hun. 

Hun takket også alle farmasøyter for innsatsen så langt under krisen og hadde med seg syv gule roser som står for styrke og utholdenhet, noe hun ønsker for alle når vi nå ser ut til å gå inn i en ny utfordrende periode. 

Forvirring på frontlinjen

Dagen var ellers full av foredrag og diskusjoner med ledende farmasøyter fra hele bransjen. 

Julie Wendelbo, prosjektleder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune, Kathrin Bjerknes, apoteker ved Sykehusapoteket Ahus, Hanne Andresen, apoteker da Norge ble stengt ned, nå fagdirektør i Apotekforeningen, Karianne Johansen, avdelingsdirektør for Smittevernregistret, Folkehelseinstituttet (FHI) og Hege Willoch, fag- og kvalitetsdirektør i NMD, snakket om hvordan det var å være i frontlinjen da koronakrisen eksploderte.

 Mye skjedde på kort tid, og alle fortalte om mye forvirring og utfordringer med å få og gi god informasjon. 

— Det verste i begynnelsen var usikkerheten, sa Wendelbo.

De var også enig om at vi kom oss gjennom første bølge på grunn av godt samarbeid og god innsats i alle ledd. 

— Dette har vært et skikkelig dugnadsarbeid, slo Willoch fast. 

Satser på to giftige kors i 2021

Norsk Farmasøytisk Selskap valgte å ikke dele ut Det giftige kors i år, og Hedvig Nordeng fra styret i selskapet, og Kirsten K. Viktil som mottok utmerkelsen i 2017, deltok for å hylle de 102 tidligere vinnerne og snakke om utmerkelsen. 

Nordeng fortalte at de ønsker å dele ut to kors neste år, når de forhåpentlig igjen kan arrangere Farmasidagene fysisk. Hun påpekte også at de ønsker innspill. 

— Vi har alltid en liste, men likevel oppfordrer vi folk til å sende inn, sa hun. 

Les også: Wenche Strømhaug strålte da hun ble tildelt Det giftige kors

Bransjen overkompenserte på legemiddeltilgang

Roya Popal, lagleder covid-19, Statens legemiddelverk, Anne Markestad, Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), Leif Rune Skymoen, direktør i Curida AS, Kirsten Hjelle, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Henrik Schultz, instituttleder Farmasøytisk Institutt, og Bente Hayes, innkjøpsdirektør legemidler, Sykehusinnkjøp HF, var invitert til å snakke om beredskap og produksjon.

De seks var stort sett enig om at legemiddelberedskapen i Norge ikke var mye å skryte av, men at stort sett alle, fra produsenter til myndigheter, har gjort en god innsats og sikret at det aldri ble kritisk mangel. På noen områder har innsatsen vært så god at situasjonen har vært bedre enn vanlig.

Popal kunne blant annet vise til at det ikke er mer legemiddelmangel nå enn samme tid i fjor.

— Vi hadde kanskje trodd det skulle bli langt flere mangler, men det har vi ikke sett. Det har faktisk flatet ut, sa hun.

Markestad trakk også frem at på et tidspunkt leverte det norske helsevesen legemidler videre til Sverige.  

Nå handler det om å finne ut hva vi skal gjøre for å være forberedt til flere bølger og andre situasjoner som legger press på de internasjonale leveringskjedene for legemidler. 

Avhengig av Livsvitenskapsbygget

At det er behov for mer produksjon i Norge var det ingen uenighet om. Hva, hvordan og hvor mye er det større usikkerhet rundt, men at farmasøyter, og ikke minst farmasøyter med galenisk bakgrunn blir viktig, var alle enig om.

Schultz påpekte i den sammenheng, at for å sikre at Norge kan bygge et solid galenisk miljø, er det viktig å få bygget Livsvitenskapsbygget, som nå henger i en tynn tråd. 

Unikt internasjonalt vaksinesamarbeid

Elen Høeg, policy manager i CEPI, Britt Wolden, avdelingsdirektør ved FHI, Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening, Inge Johansen fra LMI og Jasmin Dinarevic, apoteker hos Apotek 1, var på plass for å diskutere koronavaksine og den kommende vaksineringen.

Høeg ser positivt på vaksinesituasjonen, men la ikke skjul på at det er gjenstår mye arbeid før en vaksine er klar. 

Uansett mener hun det er et gledelig tegn at Covax som er et samarbeid for finansiering og rettferdig fordeling, nå har fått med seg 184 økonomier. Hun mener det er en milepæl i global helsehistorie og internasjonalt samarbeid.

— Det er en oppslutning vi ikke har sett maken til før. 

Når det gjelder vaksineringen i Norge, så håper deltakerne myndighetene ser fordelen med at apotek også kan vaksinere. I forbindelse med at mange bekymrer seg for bivirkninger påpekte Rønnaug Larsen at apotekvaksinering kan være et godt signal til befolkningen om at vaksinen er trygg og ikke må håndteres på sykehus. 

— Jeg tror det vil ufarliggjøre det for mannen i gata, sa hun. 

Les også: Massivt globalt samarbeid ledet fra Norge kan gi koronavaksine rekordraskt

Bestått vaksinasjonseksamen

Apoteker Dinarevic kunne fortelle at kunder stort sett daglig kommer med spørsmål eller bekymringer rundt koronavaksine. Han viste til at mange tar influensavaksine i apotek til tross for at det er dyrere; apoteket er ofte nærmere og enklere for dem. Sammen med erfaringene fra vaksinering under svineinfluensaen, mener han det viser at apotekene bør være med på vaksinering. 

— Vi har bestått vaksinasjonseksamen med glans. Jeg er veldig klar, og jeg tror hele bransjen er veldig klar, slo han fast. 

Les også: Apotekene får ikke selge vaksine utenfor målgruppene