Tilberedning av legemidler ved intensiv- og nyfødtavdelingen SUS

• Pilotprosjektet Tilberedning av lege­midler ved intensiv- og nyfødtavdelingen SUS ble gjennomført i perioden 3. januar til 30. juni 2019 ved Intensivavdelingen (2M) og Nyfødt­intensivavdelingen (3D) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Personell fra Sjukehusapoteket i Stavanger har avlastet postene ved å overta ansvar for definerte oppgaver på medisinrommet mandag til lørdag.

• Pilotprosjektet ble gjennomført ved at farmasøyt innledet daglig arbeidet ved å konferere med ansvarshavende sykepleier for å utarbeide en oversikt over behov for legemidler inneværende døgn. Farmasøyt la deretter frem ­blandekort og etiketter til apotektekniker som utførte selve tilberedningen. Dersom holdbarhet tillot det, ble det laget i stand legemidler som dekket behovet frem til og med neste morgen­dose. ­Farmasøyt jobbet 1,5 time daglig på post. I tillegg til å utføre selve utblandingen, tok apotektekniker seg av definerte rutineoppgaver på medisinrommet (eksempelvis påfylling av utstyr, ­temperaturkontroll, holdbarhetskontroll, bestilling av legemidler som ikke inngår i basislager osv.). Apotektekniker jobbet 3,5 time på post daglig.   

Stavanger universitetssjukehus har over tid hatt utfordringer med å rekruttere spesialsykepleiere til intensiv- og nyfødtavdelingene.

— Det er stor mangel på intensivsykepleiere, og da må vi se på andre løsninger. Hvilke oppgaver kan vi ta bort, så de kan gjøre det de er spesialisert på, sier prosjektleder og apoteker ved Sjukehusapoteket i Stavanger, Tonje Folkvang, som er fornøyd med at det var universitetssykehuset som så behov for farmasøytisk kompetanse og som tok initiativ til prosjektet.

— Det er gøy at det er et ønske fra ledelsen på sykehuset. Det var ikke noe vi prøvde å selge inn, sier hun og legger til at sykehuset fikk ideen fra Sverige, og Stavanger er, så langt hun vet, først i Norge til å ha produksjonsfarmasøyter på sykehusavdelingene.

Les også: Godt å ha farmasøyter på klinikken

Fikk frigjort flere hundre timer

Apoteket var ikke vanskelig å be, og på nyåret startet derfor et pilotprosjekt for å se om apotekpersonell kan avlaste spesialsykepleierne på medisinrommet og optimalisere driften. Piloten ble gjennomført ved intensivavdelingen og nyfødtintensivavdelingen ved
Stavanger universitetssjukehus. Personell fra ­syke­husapoteket ble leid ut til postene der de ­tilberedte legemidler og gjorde andre legemiddelrelaterte oppgaver. Pilotprosjektet varte frem til 30. juni.

I etterkant er det enighet om at det var et vellykket prosjekt. Mest målbart er det at intensivavdelingen fikk frigjort 770 timer og nyfødtintensivavdelingen fikk frigjort 691 timer for spesialsykepleiere til pasientnære oppgaver.

Les også: Kliniske farmasøyter: Fra skepsis til uunnværlighet

Bedre kvalitet

Antallet avvik ved avdelingene er så lavt at det ikke har vært mulig å registrere endringer i kvalitet eller pasientsikkerhet, men med bedre tid og høyere ­legemiddelkompetanse på plass er det rimelig å anta at det også har blitt bedre.

— Vi håper jo at det skal være en kvalitetsheving der også, og de subjektive tilbakemeldingene fra ansatte på post, er at det absolutt er en kvalitets­heving når det gjelder tilberedning av legemidler, konstaterer Folkvang.

Sykepleierne rapporterte i etterkant at de opp­lever at kvaliteten på dobbeltkontrollene har økt og at økt bruk av blandekort har gitt sikrere utblanding av ­legemidler. De føler også det er positivt med farmasøyt til stede som gjør det mulig å trekke inn farmasifaglig kompetanse i faglige problemstillinger.

Hennes stab er også positiv til flere oppdrag ute hos pasientene.

— De ansatte på apoteket synes det er kjempespennende. Fra å sitte i kjelleren og lage legemidler som sendes av gårde med transportavdelingen, så er du der det skjer.

Les også: Unikt samarbeid for pasientens beste

Fortsetter i avdelingene

Til sammen har pilotprosjektet gitt så gode svar, at hun ikke er i tvil.

— Tanken jeg sitter igjen med er at prosjektet har gitt oss gode resultater, og det er absolutt noe vi må fortsette med, slår hun fast.

Sykehuset er også enig i at det er verdt å fortsette, og apotekpersonell fortsetter foreløpig på intensiv­avdelingen. I tillegg jobbes det med å få oversikt over hvilke andre avdelinger det kan passe med, og som kan ha effekt av, denne typen tjeneste.

— Det er mange som sliter med å få nok ­spesial­sykepleiere, så det er aktuelt på mange andre poster også.

(Publisert i NFT nr. 9/2019 side 16-17)