Mangel på fastleger har vært en stor utfordring i England over tid. Det har ført til en rekke initiativ for å øke sam­arbeidet mellom leger og farmasøyter. Målet er at farmasøytene skal kunne avlaste legene ved å overta noen av legenes ­oppgaver, slik at de kan fokusere på sine kjerneoppgaver.

«Evalueringer og studier tyder på at økt samarbeid mellom leger og farmasøyter generelt har vært en suksess i England – og Storbritannia for øvrig. Selv om disse initiativene for å øke farmasøytenes rolle i helsetjenesten er av relativt nyere dato er det allerede studier som peker på at innsatsen har ført til et høyere antall legemiddelgjennomganger, bedre ­legemiddeletterlevelse og avmedisinering. Det oppleves også at legene generelt har vært fornøyde med å ha farmasøyter ansatt i legepraksiser», skriver Oslo Economics i sin ferske rapport.

Les også: Ny rapport: Samarbeidet mellom leger og farmasøyter kan bli mye bedre

Definerte oppgaver og finansiering

I 2003 fikk farmasøyter forskrivningsrett i England. Fra 2015 til 2019 tok National Health Service (NHS) England initiativ til at fastleger kunne få dekket en del av en farmasøyts lønn i tre år hvis de ansatte farmasøyter i praksisen. Fra 2019 finansieres farmasøyter ansatt i ­Primary Care Networks, som er nettverk av fastlegepraksiser som dekker mellom 30 000 og 50 000 pasienter. I tillegg planlegger NHS England å bruke om lag 13 milliarder på å implementere helsetjenester på apotek de neste fem årene.

«Noen av suksesskriteriene for å etablere dette samarbeidet har vært at NHS England har definert forventede oppgaver for farmasøytene, at samarbeidet finansieres av NHS ­England, samt at farmasøytene kan forskrive legemidler for visse ­kroniske og akutte sykdommer», skriver rådgiverne.

Viktig med gode IT-systemer

Oslo Economics påpeker at alt ikke har gått glatt med sam­arbeidet i England.

«Det har også vært barrierer for å øke samarbeidet, for eksempel bekymring fra leger om at apotekfarmasøytene ville motarbeide legenes instrukser (dersom farmasøytene ga medisinske råd ved utlevering av ny medisin), samt at det tok tid før legene så verdien av farmasøytenes kompetanse og muligheten for å utnytte denne i større grad.»

Manglende digital støtte av samarbeidet har også vært en utfordring i England og viser ifølge Oslo Economics viktigheten av å ha gode IT-løsninger som underbygger samarbeidet.

(Publisert i NFT nr. 5/2020 side 22.)