Universum

Universum er ledende innen Employer Branding og har virksomhet i Europa, USA, Asia, Afrika og Australia. Universums kompetanse bygger på deres verdens­om­spennende undersøkelser på talentmarkedet med over 300 000 respondenter fra 31 land.

Undersøkelsen er en årlig måling Employer Branding-spesia­listen Universum foretar innen kategoriene økonomi, ­teknologi, IT, jus og farmasi. Hensikten er å kartlegge studentenes ­karrie­remål og preferanser samt hvilke arbeidsgivere de ser på som mest ­attraktive.

Studenter fra alle farmasiutdanningene deltok
111 farmasistudenter ved bachelorutdanningene i Oslo og Namsos og masterutdanningene i Oslo, Bergen og Tromsø deltok i ­undersøkelsen som foregikk i perioden 1. januar - 31. mars i år. Over ­halvparten av studentene mener sykehusapotek er en attraktiv arbeidsgiver. Sykehusapotekene troner dermed øverst på listen, etterfulgt av Apotek 1 og Alliance apotek (se tabell 1).


Tabell 1. Farmasistudentenes drømmearbeidsgivere (opptil fem hver).

Forutsigbarhet og balanse i sentrum
På spørsmålet «Hvilke karrieremål håper du å nå i løpet av de tre første årene etter fullført utdanning?», sier farmasistudentene at forutsigbarhet og rammer i jobben samt muligheten til å ­balansere arbeid og fritid er hva de vektlegger. Samtidig er de mindre opptatt av blant annet internasjonal karriere og ledelse (se tabell 2).

Lønn og karriere
På spørsmålet «Hvis en arbeidsgiver tilbyr deg alternativene nedenfor, hvilke foretrekker du?» er lønn viktigst. Farmasi­studentene ser ut til å være enda mer opptatt av grunnlønn enn hva som er tilfellet blant teknologi- og økonomistudentene (se tabell 3).

Rykte og etikk viktigere enn selve produktene
På spørsmålet «Hva er viktigst for deg når du velger din frem­tidige arbeidsgiver?», setter farmasistudentene rykte og etikk høyest. Disse to variablene er mer attraktive for studentene enn selve produktene de jobber med. Farmasistudentene er mindre opptatt av prestisje, markedssuksess og innovasjon enn deres medstudenter innenfor for eksempel teknologi (se tabell 4).

Generasjon Y er på vei til farmasøytene
En typisk trend man ser hos andre studentgrupper - blant annet økonomi, teknologi, IT og jus - er viktigheten av at arbeidsgiveren kan tilby profesjonell trening og opplæring. Sekstiåtte prosent av farmasi­studentene sier at dette er et av de tre viktigste attri­buttene de vektlegger ved valg av arbeidsgiver. Curling-barna, som de også kalles, er gjerne vant til at foreldrene planlegger dagene for dem. Navnet har de fått siden mannskapet som ­koster isen foran dem for at livet skal gå så glatt som mulig, er ­oreldrene. Spørsmålet er om arbeidsgiverne er klare for å motta denne ­generasjonen arbeidstakere (se tabell 5 og 6).

Hvorfor har Employer Branding blitt så viktig?
De demografiske endringene (reduksjon av den yngre delen av populasjonen kombinert med økning av den eldre delen av populasjonen) vil føre til økt kamp om talentene. De bedriftene som dermed har begynt ­tidlig med å profilere seg som en ettertraktet arbeidsgiver vil vinne denne kampen. Universums ­erfaring viser at å oppnå resul­tater fra slik profilering tar ofte tre-fem år. Mange bedrifter har dessuten innsett at potensiellearbeidstakere også er poten­sielle kunder, samarbeids­partnere, investorer, leveran­dører og så videre. En god profileringsstrategi kan derfor forbedre den fremtidige virksomheten.


Tabell 2.


Tabell 3.


Tabell 4.


Tabell 5.


Tabell 6.

(Publisert i NFT nr. 5/2009 side 11–12.)