NFT ønsket blant annet å få vite mer om hvordan sykehusapotekene forholder seg til ESAs foreløpige konklusjon, hvilke forventninger sykehusapotekene har til myndighetenes svar på den foreløpige konklusjonen, og hvordan man forklarer at publikumsutsalgene ikke kan vise til større overskudd per i dag og hvor overskuddet blir av.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2011 side 9–10. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.