...en professor II-stilling i klinisk farmasi.

— Avtalen er et uttrykk for Syke­hus­apotekenes ønske om å bidra til ­utdanningen av kliniske farmasøyter, og den styrker samtidig forsknings­samarbeidet ­mellom ­institusjonene, opplyser Camilla ­Shalchi­­an-Tab­ri­­zi, kommunika­sjonsrådgiver i Sykehusapotekene.

Viktig forskning

Fra Sykehusapotekenes side fremholdes det at nettopp forskning er en viktig del av deres identitet som fagbedrift og av deres virksomhet.
— Som del av spesialisthelsetjenesten har Sykehusapotekene ansvar for å bidra til ny kunnskap, og dermed bedre ­pasientbehandling, gjennom forskning, understreker Shalchian-Tabrizi.
Stillingen man nå er med på å ­finansiere ved FI er på 20 prosent, og avtalen går over tre år. Det er professor Espen ­Molden som er ansatt i stillingen.
— Sykehusapotekene har som ­målsetting å tilby flere masteroppgaver i klinisk ­farmasi ved våre sykehusapotek, noe dette ­samarbeidet legger til rette for. ­Masterstudenter er en fin ekstraressurs for å gjennomføre forskningsprosjekter. I 2014–15 skal Molden være internveileder for tre masterstudenter i farmasi. Han er også hovedveileder for vår PhD-student i klinisk farmasi, Marianne Lea, forteller Shalchian-Tabrizi.

Verdifullt supplement

Instituttleder Henrik Schultz ved FI er tydelig fornøyd med samarbeidsavtalen.
— Avtalen med Sykehus­apotekene HF gir oss økonomiske grunnlag for å ­videreføre det viktige arbeidet med ­klinisk farmasi, noe vi er meget ­takknemlige for. Dette innebærer blant annet at vi for ­første gang sender i alt sju av våre ­master­studenter fra det ­ordinære ­studieforløp ut på ­sykehusene, ­sykehusapotekene og ­legekontorer med masteroppgaver i klinisk farmasi. Dette ­takket være Moldens, og de andre ­underviserne på KLIFA-studiets (den ­nedlagte erfaringsbaserte masteren i ­klinisk farmasi), kontakter i disse miljøene, og den ­økonomiske støtten fra Sykehus­apotekene HF, forteller Schultz.
Farmasøyter som har gjennomført den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi stiller velvillig opp som lokale ­veiledere, ifølge instituttlederen.
— Dette synes vi er spesielt koselig, understreker han.
Finansieringsformen med eksternt betalt professor II er ikke ny for FI.
— Vi har allerede en rekke personer ­knyttet til oss på denne måten, som hver på sitt område gir oss et meget verdifullt faglig supplement til vår faste stab med ­hensyn til både undervisning og forskning. Selv om vi har et finansielt problem med å ­videreføre selve KLIFA-utdanningen, er ­klinisk ­farmasi et altfor viktig område til at det kan falle bort. Vi jobber tvert imot med å se på ­hvordan vi kan gjenopplive ­KLIFA-masteren, påpeker Schultz.

(Publisert i NFT nr. 2/2014, s. 8)