Apotekforeningen inngikk på vegne av apotekkjedene en avtale med Oslo kommune i april om koronavaksinering i apotek. Sykehusapotekene HF er ikke omfattet av avtalen. Det har fått flere ansatte, blant annet hovedtillitsvalgt for Norges Farmaceutiske Forening, Irvin Cehajik (bildet), til å reagere. Han tror mange ansatte ønsker å bidra, og han er redd hva slags inntrykk det gir ute blant folk. 

— Er det noe oslofolk forstår, så er det å skulke Dugnaden. Akkurat nå føles det som om Sykehusapotekene HF gjør akkurat dette, sier han. 

Les også: Apotekene i Oslo skal vaksinere mot korona

Cehajik har forståelse for at foretaket har mye å gjøre i forbindelse med pandemihåndteringen, men understreker at toppledelsens oppfattelse av arbeidsbelastning skiller seg fra hva som er opplevelsen på gulvet.

— Vi reagerer på kategorisk avvisning av samarbeidet, og vi vet at det er kompetente ressurser ledig til å bistå, sier han og legger til at fagavdelingen i Sykehusapotekene HF tidligere har gitt signaler om at foretaket var positive til utleie av fagpersoner til vaksinasjonsprogrammet i Oslo. 

Hans-Petter H. Johannessen (bildet), fagdirektør i  Sykehusapotekene HF, forklarer at det er flere grunner til at de ikke ønsker å delta i avtalen med kommunen. 

— Det er gledelig at apotekene nå blir tatt i bruk i vaksineringen! Det er riktig at Sykehusapotekene HF og våre sykehusapotek ikke er omfattet av avtalen mellom Apotekforening og Oslo kommune om vaksinering av befolkningen i byen. Bakgrunnen for dette er på den ene siden smittevern og føringer i spesialisthelsetjenesten, som vi er en del av, om å ikke skape unødvendig tilstrømning til sykehusene. Dette kommer tydelig til syne med adgangsbegrensningene som har vært og fortsatt er innført ved sykehusene. På den annen side er det også slik at sykehusapotekene må prioritere oppgaver for sykehusene i den spesielle situasjonen de står i under koronapandemien. Vi er som kjent sterkt involvert i mottak, lagring og distribusjon av koronavaksine til hele befolkningen, og har også omfattende oppgaver knyttet til opptrekk av vaksine og vaksinering av sykehusenes egne ansatte. Nå øker tilgangen på vaksiner, og sykehusapotekene får enda travlere tider med viktige og ressurskrevende oppgaver, skriver han i en kommentar på e-post. 

Les også: Sykehusapotekene holdt seg på toppen av koronabølgen