I rapporten Kompetanse for kliniske farmasøyter i Norge – nasjonalt samarbeid om klinisk farmasi har arbeidsgruppen beskrevet ­kompetanseområdene for klinisk farmasi, ­definert læringsmål og foreslått konkrete kurs og tiltak for å heve kompetansen.

I tillegg har gruppen kommet med noen forslag til videre arbeid for å øke kompetansen til kliniske farmasøyter.

«For å bidra til høy kvalitet i fremtidens ­tjenester og samtidig sikre et høyt nok kompetansenivå hos alle kliniske farmasøyter bør det vurderes å legge til rette for en autorisasjon eller nasjonal sertifisering som klinisk farmasøyt», skriver arbeidsgruppen i rapporten.

Les også: IMM-kartet passer ikke lenger til terrenget i Helse-Norge

Nasjonalt samarbeid

Sykehusapotek i Norge (de fire foretakene, Diakonhjemmet Sykehusapotek og ­Lovisen­berg sykehusapotek) samarbeider om kompetanse som angår klinisk farmasi ­nasjonalt og ­Integrated Medicines Management (IMM) som arbeidsmetode. I 2015 ­nedsatte direktørene en arbeidsgruppe for å se på ­kompetansen som finnes og kompetansen det er behov for. Mandatet var å sette ­læringsmål for kliniske farmasøyter samt å utarbeide en ­oversikt over konkrete ­kompetansehevende kurs og trening som tilfredsstiller krav innen aktuelle kompetanseområder.

I 2019 ble en tilsvarende gruppe nedsatt for å revidere rapporten, tydeliggjøre krav til apotekerfaring og etablere rutine for revisjon av rapporten.

Utrede behov for faglig spesialisering

Arbeidsgruppen 2019 besto av Elin ­Trapnes (Sykehusapotekene HF), Jannicke Slettli Wathne (Sjukehusapoteka Vest HF), Elin H. Bergene (Sykehusapotekene Midt-Norge HF), André Engesland (Sykehusapotek Nord HF), Merethe Nilsen (Diakonhjemmet Sykehusapotek) og Anne Marit Pedersen-Bjergaard (Lovisenberg sykehusapotek). Hilde Holm (Sykehusapotekene HF) overtok for Elin ­Trapnes fra juni.

Arbeidsgruppen mener videre det bør ­utredes hva som skal til for å kunne bli klinisk farmasøyt med faglig spesialisering, at det må jobbes for å finne mer kostnadseffektive kompetansehevende tiltak og at det må lages en modell for samhandling og samarbeid ­mellom sykehusapotekforetakene med tanke på kompetanseheving.

Les også: IMM brukes forskjellig rundt i Norge
Les også: —Det viktigste er at alle har et felles grunnlag

(Publisert i NFT nr. 9/2019 side 13)