Sjukehusapoteka Vest (SAV) har gått ut i sosiale medier og ber apotekteknikere, farmasøyter og studenter bidra i det de beskriver som en krevende bemanningssituasjon. SAV ber dem registrere seg gjennom webcriuter.no.

Tredjeårsstudent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, Håvard Hoel, er en av de som svarte på oppfordringen og har gått inn i koronavikariat ved Sykehusapoteket i Stavanger.

— Jeg syns det var synd at praksisen ble utsatt i denne situasjonen, da det er mye læring i dette. Jeg sa derfor ja med en gang da jeg ble spurt om å jobbe. I tillegg er det givende å kunne være til hjelp når det er et så stort behov, sier han.

Les også: Apotekene setter pleksiglass i resepturen

Mange trenger farmasøyter

Flere har behov for farmasøyter som kan trå til i det som blir en travel og vanskelig tid fremover. 

Sykehusapotekene i Midt-Norge har en annonse på finn.no hvor de etterlyser helsepersonell som kan være med å bekjempe pandemien.  

Onsdag 18. mars opplyser HR-rådgiver Linda-Maylen Stener at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har hevet beredskapen til gult på grunn av koronapandemien. 

— Det er ingen akutt forandring, men helhetsbildet krever at hele organisasjonen nå er skjerpet for å håndtere situasjonen, sier hun i en e-post.

Hun bekrefter at det er stor fare for at pandemien vi står overfor kan føre til at de ordinære ressursene ikke strekker til. 

— Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har derfor i samarbeid med de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge gått ut med en annonse der vi på vegne av helsetjenesten i Midt-Norge søker etter ekstra personell. 

For Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er farmasøyter en viktig yrkesgruppe å komme i kontakt med i nåværende situasjon. 

— Vi regner med at behovet for ekstra personell vil komme, og oppfordrer derfor farmasøyter, apotekteknikere og andre med helsefaglig bakgrunn som mener de kan bidra i en krevende bemanningssituasjon om å registrere seg via annonsen som man finner på vår nettside, sier hun. 

Oslo kommune har også store behov og oppfordrer helsepersonell og helsefagstudenter og -elever til å registrere seg

Rørende engasjement

Sjukehusapoteker i Stavanger, Tonje Folkvang, er takknemlig for det store engasjement fra både studenter, tidligere ansatte og andre som ønsker å bidra. 

— Det er rørende å se hvordan Helse-Norge mobiliserer og engasjerer seg. Vi trenger kompetanse, i tilfelle vi kommer i en situasjon som kan skape utfordringer for leveranser, sier hun.

HR- og organisasjonsdirektør ved Sjukehusapoteka Vest, Berit Beate Berntsen, mener det er gull verdt at praksisstudentene melder seg til tjeneste i disse krevende tidene. De kjenner apoteket og kan gå direkte inn og bidra i arbeidet. 

Delt opp bemanningen

Berntsen forklarer at sykehusapotekene har delt opp bemanningen i arbeidslag som jobber til ulike tider og på ulike lokasjoner som et forebyggende tiltak for å sikre leveransene til sykehusene under koronapandemien. De har også innført smittereduserende tiltak i publikumsavdelingen for å trygge kundesituasjonen.

— Dette gjør at vi har behov for å tilføre personell, og vi setter stor pris på god respons på vår kampanje #sjukehusapotekatrengdeg. Vi tar hele Norge i bruk, sier hun og understreker at behovet ikke er dekket og det er usikkert hvor lenge det vil vare. 

— Vi oppfordrer derfor til videre registrering på #sjukehusapotekatrengdeg.

Jobber tett med sykehuset

Berntsen opplyser samtidig at Sjukehusapoteka Vest samarbeider tett med helseforetakene i vest om legemiddelberedskap og beredskapslagring av legemidler og har tett kontakt med nasjonale og regionale kompetansemiljø for legemiddelforsyning. 

— Apoteket jobber målrettet med å opprettholde leveranser av varer og tjenester under Koronautbruddet. Trygg legemiddelforsyning og tilvirking av legemidler blir prioritert høyt. Apoteket har dialog med sykehuset om hvilke farmasifaglige tjenester som skal prioriteres. Det tilstrebes å holde publikumsutsalgene åpne, av hensyn til pasienter og ansatte ved sykehuset.

Foreløpig rolig i nord

Direktør i Sykehusapotek Nord HF, Espen Mælen Hauge, opplyser at de foreløpig har kontroll på bemanningen.

— Dersom det i forbindelse med korona-utbruddet blir forfall av farmasøyter på grunn av for eksempel sykdom eller karantene, vil vi trenge ekstra farmasøyter. I første omgang vil vi omfordele internt i sykehusapotekene slik at farmasøyter som til daglig har andre oppgaver i stedet må uføre sykehusapotekenes primæroppgave som er forsyningssikkerhet og legemiddelleveranser til sykehus, samt betjene publikum. Vi har også kontakt med farmasistudenter og tidligere ansatte, sier han i en e-post onsdag morgen.