For å styrke farmasøytkompetansen ute i sykehusene har Sykehusapotekene startet et pilotprosjekt med det de har døpt farmasitun i det nye radiumhospitalet.

— Du kan kalle det en form for apotek light. Dette er egentlig fysiske lokaler som er ute i klinikken hvor våre medarbeidere, våre ansatte, håndterer dette området og lager en hub for alt som har med legemidler å gjøre, forklarte administrerende direktør i Sykehusapotekene HF, Tore Prestegard under Norges Farmaceutiske Forenings tariffkonferanse som i år ble holdt som webinar 10. mars.

Les også: Sveinung Stensland: Farmasøyter må ta mer plass

Farmasitun er fremtiden

Temaet for webinaret var farmasien mot 2030. Prestegard tror fremtiden er å bruke farmasøytenes legemiddelkompetanse mer aktivt i sykehusene i samarbeid med annet helsepersonell. 

— Vi kan så mye mer om disse områdene. Vi er i hvert fall helt i tet på dette. Nå får vi flyttet det ut i klinikken. Fra å gjemme seg bort i en kjeller sånn som sykehusapotekene ofte har vært og mer som et lager, til å stå ute i front og bruke den kunnskapen til det beste for pasienten, sa han.

Mellom apotek og legemiddelrom

I disse farmasitunene, som de ønsker flere av på hvert sykehus, planlegges det tilberedningsrom, lager, rom for samtaler med pasient, plass til opplæring og mulighet til å ferdigstille lukket legemiddelsløyfe. 

— Det er som et forvokst legemiddelrom hvor du legger på en del andre tjenester som er nyttige for den enkelte pasient, sa prestegard. 

Vil ha flere på Rikshospitalet og Aker

Sykehusapotekene prøvde å få til et tun i det nybygde Sykehuset Østfold på Kalnes, men kom for sent inn i prosessen. Nå kjøres det et pilotprosjekt på radiumhospitalet, og det er planer om å få det inn i Rikshospitalet og Aker sykehus. 

— I hele Rikshospitalet ser vi kanskje for oss en fem, seks farmasitun, sa Prestegard og trakk frem barneavdeling, sengeområder, nyfødtintensivavdeling, intensivavdeling, operasjon- og postoperativ avdeling og poliklinikk som aktuelle steder å ha et farmasitun. 

Tariffkonferanse 2021

I tillegg til Prestegard var farmasøyt og stortingspolitiker for Høyre, Sveinung Stensland, administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, og tidligere instituttleder ved Farmasøytisk institutt, UiO, Henrik Schultz, invitert for å snakke om farmasien frem mot 2030. 

Medlemmer i Farmaceutene som ikke fikk med seg webinaret kan logge seg inn på farmaceutene.no og se konferansen i etterkant.