Under Verdens farmasøytdag 2020, i år ­arrangert som webinar, ­snakket kvalitets­leder i Sykehus­innkjøp HF, divisjon legemidler, Laila Pagh-Skov, om divisjonens arbeid med å innføre ­miljøkriterier i legemiddelanskaffelser.

Hun kunne fornøyd konstatere at, så vidt hun vet, er de den første innkjøps­organisasjonen i verden som har klart å bygge inn miljøkrav i en offentlig anskaffelse.

— Det er vi stolte av!

Les også: Bente Hayes er Årets farmasøyt 2020

Må bruke tid på å få alle på laget

Hun fortalte om prosessen frem til den ­første ­anskaffelsen og var klar på at det viktigste var å skape gode samarbeid, og at det er viktig å bruke den tiden som trengs for å få alle med på laget. Til tross for at det ikke er et regelverk å støtte seg på, og mange produsenter har noen ­motstridende agendaer, så er det mange, både i det offentlige og det private, som er villig til å jobbe mot samme mål.

— De store, tunge globale aktørene gjør veldig mye bra. De signaliserer tydelig at de ikke kan sitte og vente på politikerne, og de tar tak og har allerede mye på plass, sa hun.

Noe av argumentet mot å innføre ­ miljøkrav er at det blir mye dyrere, men den første anskaffelsen peker ikke dit.

— Akkurat denne anskaffelsen førte ikke til økt pris, sa hun, men understreket at hun ikke kan fastslå at det er en trend basert kun på den første gangen.

— Så jeg synes det blir veldig spennende å følge med på neste konkurranse.

Se også: Statsminister Erna Solberg påpekte viktigheten av farmasøyters fagkunnskap da hun åpnet Verdens farmasøytdag 2017

Verdens farmasøytdag

I tillegg til Pagh-Skovs innlegg og behørig hyllest av Årets farmasøyt, Bente Hayes, holdt Joakim Larsson, professor og leder for Centrum för ­antibiotikaresistensforskning ved Göteborgs universitet, innlegg om ­problematikken ved forurensing under antibiotikaproduksjon. Bengt Mattsson, policy manager i LIF (bransjeorganisasjonen for legemiddelfirma med FoU-aktivitet i Sverige), snakket om hvordan legemiddelindustrien jobber med bærekraft og miljø. Ørjan Leiknes Apeland, leder i Farmasøyter Uten Grenser som arrangerte farmasøytdagen sammen med Norges Farmaceutiske Forening, opplyste at de starter med reisestøtte til farmasøyter som vil ut i verden og bidra i frivillig arbeid for en god sak.

Les også: FUG er alltid på jakt etter nye prosjekter

(Publisert i NFT nr. 8/2020 side 9)