Ifølge Dagbladet oppheves bestemmelsen i Legemiddelforskriften som hindrer reklame for legemidler på fjernsyn fra nyttår av.

— Fra 1. januar 2016 vil vi oppheve forbudet. Forbrukerne har lenge fått informasjon om slike legemidler gjennom reklame i ulike kanaler – som på bussen, via internett og på TV-kanaler som sendes fra utlandet. Nå vil de også kunne få det i TV-kanaler som sendes fra Norge. De norske kanalene har i dag strengere regelverk enn konkurrenter som sender fra utlandet. Dette er en endring vi varslet i allmennkringkastingsmeldingen for å bedre lønnsomheten og konkurranseevnen til de norske kringkasterne, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) til Dagbladet.

Per i dag kan TV-kanaler som sender fra eksempelvis England, som Max, Fem, TV3 og Viasat4, sende reklame for reseptfrie legemidler til seere i Norge.