Uttalelsene kommer overlegen og antibiotikaforskeren Dag Berild med i et intervju med Dagens Medisin.

Forskeren som har vunnet mange priser for sin forskning på antibiotikabruk ønsker motbevise myten om at lengre kurer alltid er best.

— Jo lenger man behandler, dess mer resistens blir det. Årsaken er at de sykdomsfremkallende bakteriene forsvinner raskt, mens bakterier fra den normale floraen får plass til å utvikle seg videre, blir resistente og formerer seg, forklarer professoren, sier han til Dagens Medisin, og henviser til at all nyere internasjonal forskning viser til nettopp dette.

Studiene ha vist at tre dagers behandlingstid skal ha vært like effektiv som åtte dagers behandlingstid for blant annet for mild eller moderat lungebetennelse. Kortere behandling skal også ha fungert bra for nyrebekkenbetennelse og forverrelse av kronisk bronkitt. 

Berild mener det spesielt trengs forskning på kortere behandlingstid med antibiotika i Norge, da forskning viser stor variasjon i hvordan almennleger, som står for det meste av antibiotikaforskrivningen, skriver ut antibiotika. Samtidig mener han at det kreves et tett samarbeid mellom lege og pasient for å få til dette.