Etter at det i 2008 kom ny forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp, falt kravet til eksternt tilsyn bort. Dette åpner nå den farmasøytiske døren i Stavanger, og det er en entusiastisk helsesjef som ser frem til å ansette kommunens første farmasøyt.
— Intervjuene vil bli holdt 12. desember, og jeg mener vi har tre gode og spennende kandidater som skal intervjues, sier Bjørløw.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2012 side 6–7. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.