Vi besøker senteret i deres lokaler på Majorstuen i Oslo, og blir tatt varmt imot av en engasjert og svært tilfreds Elin Rugnes Andersen – cand.pharm. og leder for kompetanseutvikling.
— Det er mange sammenfallende ting som gjorde at vi begynte å diskutere muligheten for en kursstafett. Vi har fått tilbake­meldinger fra farmasøyter i apotek som ønsker å arbeide med temaer over lengre tid utover å ta ­e-læringskurs enkeltvis, forteller Andersen.
— Vi har også sett på hvordan Apokus kan legge til rette og inspirere farmasøyter til faglig oppdatering på fritiden. Farmasøyter er opptatt av og ønsker faglig oppdatering, men tidspress i hverdagen er en kjent sak for de fleste av oss, legger hun til.
Andersen er klar på at e-læringsformens fremste forse også kan være dens akilleshæl.
— Fordelen med e-læring er at kurstilbudet alltid er tilgjengelig. Men, enhver medalje har en bakside, og i denne sammenheng er det at man da har mulighet til å utsette å gjennomføre kurs, medgir hun.
— Som for så mange ting her i livet gjelder det også for faglig oppdatering at man må sette seg mål, små eller store, og lage en plan.

Plan og struktur

— Ved å lage denne kursstafetten får ­deltakerne en plan som integrerer kursene i hverdagen. Man kan se på det som en ­personlig trener som tilrettelegger og heier litt på deg underveis, sier Andersen.
Her kommer også fagpersonene som bidrar, nærmere bestemt Hedvig Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt i Oslo, og Elin Høien Bergene, ved Sykehusapoteket i Trondheim og stipendiat ved NTNU, inn.
— Vi har også ønsket å kombinere ulike læringsformer og utnytte deres beste egenskaper. De fleste av oss lærer mye av å diskutere med andre. Derfor ønsket vi å lage et ­diskusjonsforum på sosiale medier, og ­opprettet en facebookgruppe. Her er det fritt frem for å ta opp spørsmål knyttet til de ulike oppgavene, og man får også innspill fra ­fagekspertene, forklarer Andersen.
Interessen for stafetten overgikk hva Apokus hadde forventet.
— Det var overraskende stor interesse. Vi ble rett og slett tatt litt på sengen av responsen. På under et døgn var det over hundre påmeldte, så det er tydelig at dette traff og engasjerte farmasøytene der ute. Vårt arbeid med kursene, casene og litteraturen er jo det samme om det er fem eller fem hundre ­deltakere som deltar. Men, diskusjonsforumet skal også følges opp, så vi har måttet legge oss på det vi tror var en passe stor gruppe. Det betyr at vi stengte påmeldingen etter å ha fått to hundre deltakere.
Åtti farmasøyter står på venteliste for å få være med på stafett, men så langt har ikke Apokus bestemt når en eventuell runde to kommer.
— Jeg kan ikke love noe nå, men dette er uten tvil noe vi vil vurdere å gjenta. Det vil også være interessant å se på andre temaer og ­målgrupper i apoteket, sier Andersen.

Klare til å evaluere

Hva som ligger bak engasjementet som har manifestert seg i apotekverdenen vil Apokus forsøke å avdekke i evalueringen etter at ­stafettdeltakerne har krysset mållinjen.
— Gruppestørrelsen må også evalueres, slik at vi er sikre på at vi kan følge opp og svare på spørsmål på en god måte, understreker Andersen.
Selv hadde hun forventet å ha mellom tjue og femti deltakere i første runde.
— Jeg regnet med at mange hadde mye annet på timeplanen allerede, men vi var ­utålmodige etter å komme i gang og ville kjøre uansett. Engasjementet vi opplever handler nok om flere ting. I kursstafetten får man en plan, man blir fulgt opp og får nyhetsbrev og påminnelser. Jeg tror også det er en ­motivasjon i seg selv å vite at man er del av en større gruppe, et profesjonsfellesskap, mener hun.
— Gir denne stafetten tyngre faglig påfyll enn kursene dere tilbyr fra før?
— Nei, det er de samme kursene, forskjellen er at man jobber med temaene over tid og dermed gjennomfører de tilgjengelige kursene i sammenheng. Og, det må jo være motiverende at ledende fagpersoner er med på laget. Jeg må få berømme Nordeng og Bergene som har sagt seg villige til å bidra og utvikle dette sammen med oss. Det flotte med dette er at akademia og apotek bindes sammen.
I besøkende stund er deltakerne ferdige med uke to av totalt åtte i stafetten, som ­avsluttes i begynnelsen av juni.
— Så langt har alt gått etter planen, og ­tilbakemeldingene vi har fått er gode. Åtte uker i seg selv er en lang periode, så en del av evalueringsarbeidet blir å se på hva som er optimal lengde.
— Hva sier tilbakemeldingene?
— Vi blir fortalt at dette er både gøy og ­inspirerende, men jeg må understreke at vi ikke har gjort noen systematisk gjennomgang av dette ennå. Ekstra moro er det å registrere at enkelte går enda lenger, og gjør ting på egen hånd ut over kursstafetten. På apotek hvor flere farmasøyter har meldt seg på, finnes det eksempler på at farmasøytene har startet lokale kollokvier. Profesjonsidentiteten er viktig for farmasøyter, og da er det godt å kunne jobbe med ting sammen.

Mor og barn

Så til selve tematikken, altså mor og barn.
— De fire første ukene handler om lege­middelbruk hos gravide og ammende, og det er her deltakerne er under vingene til Nordeng. Så følger fire uker hvor man ser nærmere på legemidler til barn, og her kommer altså ­Bergene inn. I tillegg bistår Gro C. Havnen i RELIS / Trygg Mammamedisin og Cecilie J. Landmark ved Høgskolen i Oslo og Akershus samt en overlege som jobber med hjertesyke barn, forteller Andersen.
Og, innsatsen som legges ned fra de ­deltakende farmasøytenes side er stor.
— De får et nytt kurs hver uke med ­tilhørende case og litteraturliste, og skal berømmes for innsatsen, mener hun.
— Det er nok litt arbeidsintensivt, men det var også intensjonen fra vår side – at det må en innsats til for å komme igjennom. Men, arbeidsmengden blir selvsagt også en del av evalueringen, legger Andersen til.
Stafetten er blitt en døgnkontinuerlig virksomhet.
— Aktiviteten på facebookgruppen forteller oss at det arbeides med dette til alle døgnets tider. Og, det er imponerende å se hvordan Nordeng følger opp løpende.
For ordens skyld skyter vi inn at Bergene ennå ikke hadde hatt mulighet til å imponere da vi besøkte Apokus.
— Hver fredag sendes det ut nyhetsbrev med neste ukes oppgaver, og påfølgende fredag legger fageksperten ut sin «fasit» på ukens case. Vi fikk raskt tilbakemeldinger om at farmasøytene gjerne ville ha oppgavene før helgen fremfor på mandag, slik at de hadde anledning til å jobbe med den i helgen, og skal satsinger som dette lykkes må man lytte til ­deltakerne, mener Andersen.
Mens det oser av pågangsmot og ­engasjement i landets apotek, drysser det litt av det samme stoffet over de ansatte i Apokus også.
— Det har vært givende for meg i min jobb å være litt tettere på de som tar kursene. På denne måten kan vi også utvikle og ­forbedre det vi tilbyr dem, konstaterer Elin Rugnes Andersen.

(Publisert i NFT nr 5/2015 side 14–15.)