— Jeg ble veldig overrasket, det må jeg innrømme. Tenkte at dette var litt tidlig. Jeg har jo ikke gjort så mye annet enn å søke på en stilling og tatt den, sier Årets farmasøyt Astrid Gilje Hageler.

Støtte til nytt prosjekt

Andre vil nok synes hun har utrettet ganske mye på de knappe ett og et halvt årene hun har vært ansatt i Trondheim kommune. Bare i år har hun selvhendig gjennomført internrevisjon i så godt som alle femti enheter. Det har aldri skjedd før. På den måten har hun oppnådd tre ting: lært alle enhetene å kjenne samt gjort seg selv til kjenne, i tillegg til revisjonen.

— Slik har funksjonen min blitt ganske synlig i kommunen og det merker jeg. Enhetene begynner å bli flinke til å bruke meg i enkeltsaker – som det lavterskeltiltaket jeg ønsker å være. Jeg får også stadig henvendelser fra nye aktører i kommunen. De som planlegger medisinrom i nye sykehjem for eksempel, forteller hun.

— Og så skulle dere gjennomføre legemiddelgjennomganger ved ett sykehjem, fortalte du i et intervju med NFT i februar. Hvordan gikk det?

— Veldig bra! Den jobben er gjort og oppsummert, og på bakgrunn av erfaringen derfra søkte vi Helsedirektoratet om midler – og fikk ja – til et nytt prosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Sykehusapotekene i Midt-Norge om legemiddelgjennomganger i sykehjem og til hjemmesykepasienter. Vi har rekruttert leger, både sykehjemsleger og fastleger, og skal inkludere 120 pasienter. Selve legemiddelgjennomgangene starter i januar. Prosjektet avsluttes neste høst.

— En rollepris

— Temadager for syke- og vernepleiere og farmasøytnettverking var andre planer du hadde?

— Ja, vi fikk arrangert en temadag sammen med Sykehusapoteket i Trondheim i vår. Da så vi på bruk av psykofarmaka til eldre. Vi hadde over hundre takknemlige deltakere og kommer til å arrangere et nytt neste år, denne gangen trolig med smertebehandling som tema. Når det gjelder farmasøytnettverk, har vi opprettet et samlingspunkt for alle i regionen som jobber klinisk opp imot kommunehelsetjenesten. Dette nettverket er viktig for meg også, sier Gilje Hageler.

— Så du har ikke bare drevet dank?

— Hehe, nei det viser seg jo at jeg har fått kommet i gang med en del arbeid. Og når det første sjokket etter nyheten om pristildelingen hadde lagt seg, tenkte jeg at dette er bra for rollen kommunefarmasøyt. Den får fokus. Jeg opplever jo at prisen gis funksjonen vel så mye som personen. Men det ligger forventninger til en slik pris og det er bra!

— Du er motivert for å fortsette noen år?

— Ja, absolutt. Jeg er veldig fornøyd med jobben og ikke minst glad for tilliten ledelsen har vist meg. Jeg får være med og forme stillingen slik jeg ønsker den, og det tror jeg er viktig i slikt nybrottsarbeid.

— Har andre kommuner vist interesser for det du driver med?

— Farmasøyter synes jobben min høres veldig spennende ut, men andre kommuner? Nei, de hører jeg ikke noe fra.

(Publisert i NFT nr. 12/2010 side 33.)