Den nye stillingen, som ­Nergård ­tiltrådte 1. september, bringer ham til Lillys hoved­kontor i Indiana­polis, USA. 

Nergård er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo, og har ­seksten år bak seg i legemiddel­industrien hvorav de siste tolv innen Eli Lilly. Her har farmasøyten innehatt en rekke ledende roller, både på nasjonalt og inter­nasjonalt nivå.

Stolt

— Lilly er selskapet som gjorde insulin tilgjengelig for allmenn­heten i 1923. Tilgjen­geliggjøringen var et bane­brytende gjennombrudd i behandling av diabetes, og representerte en radikal ­forbedring av prog­nosen for personer med ­sykdommen. Før introduksjonen av insulin hadde disse personene veldig begrenset ­levetid. Etter at vi fikk insulin kunne personer med diabetes se frem til et helt annet livsløp med sin sykdom. Siden dette har Lilly bidratt med en lang rekke ­innova­sjoner i behandlingen av ­diabetes, både med nye insuliner og andre ­lege­midler, utstyr til ­administrasjon og programmer for opplæring av ­helsepersonell til bedre ­diabetesomsorg. Jeg er stolt av å få ­representere denne ­betydelige ­historikken i diabetes­omsorgen og ­forvalte den fremover, sier Tor Even ­Nergård i en pressemelding fra Eli Lilly.

(Publisert i NFT nr. 11/2013 side 14.)