Universitetet i Oslo (UiO) og Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) fikk gode tilbakemeldinger fra studenter og bedrifter som deltok i pilotprosjektet med internship for medisinstudenter i 2021. Nå utvider de ordningen til farmasi- og kjemistudenter. 

— Ordningen har blitt svært godt tatt imot både blant studenter og bedrifter. Vi så dette tydelig allerede før internshipperioden ble gjennomført med de enorme søkertallene til ordningen. Dette reflekteres også i evalueringen vi nå har gjennomført. Her har de aller fleste både bedrifter og studenter deltatt, og tilbakemeldingen fra begge sider er overveldende positiv, sier ansvarlig for internship hos SMI, Birk Stokke Hunskaar på nettsidene til SMI.

Les også: Farmasistudentene åpner studentdrevet bibliotek

Matchmaking

Interesserte kan følge informasjonsmøte om internshipordningen 19. januar eller matchmaking-arrangementet for bedrifter og studenter 9. februar. Der vil bedriftene presentere seg selv og sommerjobbene de kan tilby. Studentene kan også besøke bedriftenes stands og bli kjent med bedriftene og vice versa. I etterkant av matchmaking-arrangementet kan studentene søke på jobber i bedriftene. Søknadsfristen er 13. februar.

Les også: Feirer instituttet som ble finansiert av sprit for 90 år siden

20 stillinger

I 2022 har den nyopprettede innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap ved Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) planer om å delfinansiere 20 internship i små og mellomstore bedrifter. Innovasjonsenheten, som drives i et likeverdig samarbeid mellom de to fakultetene.

Målet med internshipordningen er at studentene skal utvikle kompetanse innen forskning, teknologi og innovasjon. I tillegg gir ordningen mulighet for nettverksbygging for både studenter og bedrifter.