Frank Jørgensen mottok Det Giftige Kors for følgende:

•    Å ha viet hele livet sitt til farmasien – et arbeidsjern både i sitt daglige arbeid og i sine mange frivillige verv i inn- og utland. Innsatsen for farmasien, særlig sykehusfarmasien og ikke minst den kliniske farmasien, er betydelig og langt ut over det en kan forvente av en enkelt person. 

•    I en årrekke har han hatt et sterkt engasjement i Norges Farmaceutiske Forening, blant annet som leder av valgkomiteen og som aktiv deltaker i debattene på representantskapsmøtene. 

•    Han har alltid vært opptatt av sykehusfarmasien på Farmasidagene, og vært med på å sette dagsordenen for mange av de temaene innen klinisk farmasi som har vært tatt opp på nettopp denne konferansen.

•    I tillegg er han mye benyttet som foreleser, både innen farmasien og de medisinske fag.

Frank Jørgensen er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1987 og ble spesialist i sykehusfarmasi i 2000. Han har dessuten en grad innen klinisk farmasi fra Robert Gordon ­University, Aberdeen, Skottland i 2007. Til daglig er Jørgensen ansatt ved Sjukehusapoteket i Bergen, og tjenestegjør delvis også på Voss sjukehus og på hematologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. 

Brennende engasjement

Frank Jørgensen beskrives som beskjeden, med lite behov for fokus på egen person, men med et brennende faglig engasjement. Hans innsats har vært av stor betydning for utviklingen av klinisk farmasi i Norge og har bidratt til kunnskap om verdien av ­klinisk ­farmasi innen helsetjenesten. For dette arbeidet ble han kåret til Årets farmasøyt i 2002.

Videre har Jørgensen hatt et betydelig engasjement innen farmasien internasjonalt, både som styremedlem og senere president i European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) og nå som styremedlem i European Association of Hospital Pharmacists (EAHP). 

I år påtok Norske Sykehusfarmasøyters Forening og leder Frank ­Jørgensen seg en enorm oppgave da de sammen med ESCP arrangerte en av Europas største konferanser innen klinisk ­farmasi i oktober. Konferansen i Oslo ble en suksess med mer enn 600 deltakere fra 40 forskjellige land. 

(Publisert i NFT nr. 12/2016 side 24)