De to mottar ordenen for fremragende innsats på følgende områder:

• opprettelsen av farmasiutdanningen i Tromsø
• sykehusfarmasi
• foreningsliv
• formidling
• farmasihistorie

Gunvor Solheim

ble cand.pharm. i 1962. Hun arbeidet først på private apotek, så på Farmasøytisk institutt og deretter på apotekerforeningens forsøkslaboratorium før hun flyttet til Tromsø i 1971. Hun hadde tre opphold i USA hvor hun studerte medisinsk fysiologi, sykdomslære, farmakologi og klinisk farmasi ved Universitetet i Austin, Texas. I 1984 ble Solheim apoteker på apoteket Nordstjernen i Tromsø, og da sykehusapoteket i Tromsø så dagens lys i 1991, ble hun sykehusapoteker der.

I 2001 flyttet Gunvor Solheim til Oslo, og der begynte hun som den første daglige leder i Norsk Farmasøytisk Selskap i 2002. I 2004 ble hun pensjonist, men har fortsatt å være aktiv innen farmasien – på den historiske siden. Hun er med i registreringsutvalget på Farmasimuseet på Bygdøy, der hun gjør en innsats med å katalogisere museets gjenstander. I tillegg er hun styreleder i det historiske forlaget Cygnus AS og nestleder i Norsk Farmasihistorisk Selskap. Tidligere verv Solheim har hatt er blant annet styremedlem og sekretær i European Society of Clinical Pharmacy samt medlem av Spesialitetsnemnda.

Nina Refsum

ble cand.pharm. i 1974. Hun startet som forsker hos Nyegaard & Co A/S. I 1978 flyttet hun til Tromsø og begynte på Medisinsk forskningslaboratorium ved Regionsykehuset. Etter studier i klinisk farmasi i San Francisco 1979–80, var hun en kort periode på Apoteket Renen, før sykehusfarmasien ble en del av livet hennes i 1981. Da begynte hun på Farmasøytisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø. I 1985–86 praktiserte hun som klinisk farmasøyt i Calgary, før hun i 1987 ble avdelingsleder ved Farmasøytisk avdeling og arbeidet med opprettelsen av sykehusapoteket i Tromsø. Etter hvert fulgte fire år på Universitetet i Tromsø, siste år som prosjektleder for farmasiutdanningen.

I 1993 flyttet Refsum til Oslo og ble legemiddelinspektør ved Statens helsetilsyn. Der hadde hun blant annet ansvar for etableringen av RELIS og innføring av revisjon som metode for tilsyn i apotek.

I 1996 ble hun sykehusapoteker ved Sykehusapoteket ved Rikshospitalet, en stilling hun fortsatt innehar.

Da Rikshospitalets apotek feiret 150 år i 2006, ønsket Nina Refsum å dele dette jubileet med alle sykehusapotekene i Norge. Således stod hun bak mange arrangementer rundt om i landet, og var dessuten redaktør for boken «Sykehusapotek i 150 år».

«IFAs mødre»

Det produktive samarbeidet mellom Gunvor Solheim og Nina Refsum startet på Farmasøytisk avdeling ved Regions-sykehuset i Tromsø i 1981. Begge hadde tilsyn på sykehjem i Troms og de var ikke fornøyde med det de opplevde der. Det endte med at de laget forslag til nye rutiner for medisinering av sykehjemspasienter som ble godkjent av sykehjemslegene. Arbeidet førte senere til opprettelsen av Troms fylkes legemiddelgruppe for sykehjem i samarbeid med annet helsepersonell.

Parhestene hadde imidlertid mer på hjertet. De vil gjøre noe med farmasøytmangelen i Nord-Norge og ønsket at det ble opprettet en farmasiutdanning i Tromsø som var mer klinisk rettet enn farmasiutdanningen i Oslo. Refsum skrev et innlegg i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Solheim tok saken opp i Norges Apotekerforening, som henvendte seg videretil Kultur- og vitenskapsdepartementet. Høsten 1986 vedtok styret ved Universitetet i Tromsø å nedsette et utvalg for å utrede mulighetene for å opprette en farmasøytisk utdanning. Både Gunvor Solheim og Nina Refsum var medlemmer i dette utvalget og jobbet intenst med saken. De har populært blitt kalt mødrene til farmasistudiet i nord.

I 1992 ble det inngått et samarbeid mel-lom universitetene i Tromsø og Oslo. Fem farmasistudenter startet studiene i Tromsø og skulle ta hovedfag i Tromsø med en mellomperiode i Oslo. Men Solheim og Refsum arbeidet videre, også mot politikere, for å få fullt farmasistudium i Tromsø. Det ble en realitet i august 1994, og 1. august 1998 sto et eget Institutt for farmasi (IFA) ferdig bygget med midler fra apotekavgiftsfondet. Nå studerer det nærmere 200 studenter der.

(Publisert i NFT nr. 12/2010 side 32.)