Med Høie «på» standen kom de ­helsepolitiske og -faglige tipsene etter hvert på løpende bånd i løpet av de to arrangementsdagene. Spennet blant de totalt 73 tipsene var stort, men NFF-nære saker var absolutt blant gjengangerne.

Varierte ønsker

Blant tipsene flere av de forbipasserende farmasøytpolitiske rådgiverne ga, finner vi betaling for farmasøytiske tjenester i apotek, farmasøytrekvirering, satsing på ­kommunefarmasøyter, og forslag om å øke apotekavansen. Ut over dette har flere ytret ønske om at den farmasøytiske kompetansen skal benyttes bedre, og at det i større grad legges til rette for farmasøytisk industri i Norge.
Satsing på klinisk farmasi, farmasøyt­tjenester på fastlegekontor og mer ­opplæring av studenter er også blant ­forslagene som er kommet inn. Av de mer kuriøse finner vi flere som ønsker å ­gjenopprette Aker ­sykehus. Andre forslag som kan omtales som spesielle er at apotekene skal tildeles mer penger for å fortsette det gode arbeidet, og at apotekene skal gis bedre rammevilkår for å kunne bruke farmasøyten mer enn i dag. De siste to bør kanskje omadresseres til kjedene og grossistene, fremfor å sendes til ministeren.

Viktige stemmer

— Det interessante med disse tipsene er at de reflekterer den såkalte grasrota i farmasi­miljøet, og er således viktige innspill også til foreningen, sier Tove Ytterbø, leder av NFF.
Hun viser videre til at de fleste ­innspillene er saker som foreningen allerede har på agendaen, og de harmonerer ­dessuten med synspunkter som kom frem i medlemsundersøkelsen.
— I så måte er det godt å se at NFF er i takt med fagmiljøet. Vi har sendt en ­forespørsel til helseministeren og bedt om et møte, og som en håndsrekning til Bent Høie stiller jeg mer enn gjerne opp og overleverer de ­originale post it-lappene, understreker Ytterbø.

(Publisert i NFT nr. 12/2013 side 20.)