Det er et mål at fagredaktørene i Norsk Farma­ceut­isk Tidsskrift (NFT) representerer de fem undervisningsstedene i Norge som ut­danner farmasøyter. I tillegg kan arbeidsplasser som driver forskning/formidling være representert.

Seks fagredaktører fortsetter
Holst og Samuelsen erstatter således respektive Anne Gerd Granås, Universi­tetet i Bergen (UiB) / Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og Berit Smestad Paulsen, Universitet­et i Oslo (UiO), som trådte ut av fagredaktørvervet ved årsskiftet. De to sistnevnte var med på å starte fagredaktørgruppen i 2008.

De seks øvrige fagredaktørene, Erik Andrew (Helsedirek­toratet), Ane Gedde-Dahl (HiOA), Espen Molden (UiO), Hedvig Nordeng (UiO), Ingunn Tho (Universitetet i Tromsø) og Daniel Zeiss (Høgskolen i Nord-Trøndelag), fortsetter en periode til.

Praksisnær forskning viktig
Cand.pharm. Lone Holst er førsteamanuensis ved Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen. Hun har tatt Ph.D.-graden på arbeid om bruk av urter blant gravide og forsker således et sted mellom samfunnsfarmasi og farmakognosi.

— Jeg har påtatt meg oppgaven som fagredaktør fordi jeg håper å kunne bidra til at flere farmasøyter publiserer. Jeg ønsker blant annet å oppfordre flere master­studenter til å publisere resultater og håper derved at flere apotekfarmasøyter ser at de har prosjekter som kan bli master­gradsoppgaver i fremtiden, sier Holst.

Hovedansvarsområde i NFT vil være samfunnsfarmasi og praksis.

Kvalitetssikring
Cand.pharm. og dr.scient. Anne Berit C. Samuelsen er førsteamanuensis i farma­kognosi ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg arbeidsfaring fra apotek, både som apotekfarmasøyt og som apoteker.

— Som fagredaktør ser jeg frem til å bidra til kunnskapsformidling via NFT og vil også tilse at kvaliteten på publikasjonene holder høyt nivå, forteller Samuelsen.

— De farmasøytiske forskningsmiljøene må oppfordres til å benytte NFT til formidling av forskningsaktivitet. For å få til dette må publisering i tidsskriftet gjøres attraktivt ved at artikkelforfattere får anerkjennelse for slik virksomhet, påpeker hun.

Hovedansvarsområde i NFT vil være ­farmakognosi, legemiddelanalyse og legemiddelkjemi.

(Publisert i NFT nr. 1/2012 side 25.)