Professor Timothy (Tim) Chen var først ute med et seminar om Home Medicines Review (HMR) fra et ­australsk perspektiv. To uker senere snakket ­professor Shane Desselle om farmakoøkonomi i USA.

Viktig forskning

Tim Chen, som jobber ved University of Sydney, viet sin ­doktorgrad til å undersøke hvordan pasienter, ­farmasøyter og leger kan jobbe sammen for å forbedre legemiddelbehandlingen. Hans forskning har hatt stor innvirkning, spesielt gjennom innføring av det Commonwealth Government-finansierte HMR-programmet.

Chen kom til Tromsø på et kort besøk før han snakket på den sjette FIP ­Pharmaceutical Sciences World Congress i Stockholm i mai. Han ga en oversikt over HMR-programmet i Australia. I løpet av seminaret beskrev han hvordan ­forskningen hadde gitt tilstrekkelig bevis til å påvirke politikken for å skaffe ­midler til HMR-­programmet. Han berørte også ­viktigheten av å bygge et sterkt ­forhold ­mellom ­farmasøyt og lege for å få HMR til å fungere.

Professor og redaktør

To uker senere hadde vi gleden, gjennom et samarbeid med Nasjonal forskerskole i farmasi, Høgskolen i Oslo og Akershus og PharmaSafe ved Universitetet i Oslo, å få besøk av professor Shane Desselle fra Touro University. Han er for mange bedre kjent som redaktør for Research in Social and Administrative Pharmacy (RSAP). Desselle foreleste om ­farmakoøkonomi i USA. I tillegg snakket han om RSAP og hvilke syn han som ­redaktør hadde om ­hvilken samfunnsfarmasøytisk forskning fremtiden burde fremskaffe. Han fortalte blant annet at han var veldig ­interessert i å publisere flere folkehelse- og farmako­epidemiologiske artikler. RSAP er en ­internasjonal journal som ønsker artikler som både kan sette stempel innen metode og politikken.

I tillegg til interessante diskusjoner tok vi de besøkende ut for å prøve lokal mat og aktiviteter. Besøket uthevet områder der samarbeid innen forskning kunne være mulig, og vi vil definitivt jobbe for å fremme disse nye kontaktene.

Ta kontakt!

Når vi i fremtiden mottar interna­sjonalt besøk, vil vi forsøke å tilrettelegge for å streame gjesteforelesningene slik at også andre nasjonale interesserte kan få ­muligheten til å delta. Hvis du er interessert i å få lenker til fremtidige seminarer, vennligst kontakt undertegnede.

(Publisert i NFT nr. 7/2016 side 18)