Apoteklovens § 6-4 om prisopplysningsplikt

Hvis flere forhandlingspliktige legemidler er likeverdige, skal apoteket informere kunden om billigste alternativ, med mindre prisforskjellen er ubetydelig.

Lørdag 12. juni hevder Legemiddelverket i en NRK-reportasje at de store apotekkjedene bryter apoteklovens § 6-4 (se ramme) når de ikke opplyser om rimeligere legemiddelalternativer.

— Det er ikke heldig at apotekene ikke opplyser om de billigste medisinene. Det er et brudd på loven, sier avdelingsdirektør Elisabeth Bryn i Legemiddelverket til NRK.

Også en legemiddelimportør som har prissatt enkelte trinnprislegemidler svært lavt, får komme til orde med sin frustrasjon.

Apotekforeningen, som representerer de store kjedene, mener på sin side at § 6-4 i apotekloven ikke gjelder trinnprislegemidler. Legemiddelforskriften § 12-17 regulerer disse legemidlene, mener foreningen.

— Legemiddelforskriftens § 12-17 regulerer apotekenes plikt til å levere legemidler til trinnpris, og her heter det at ”apotek skal kunne utlevere minst ett legemiddel til en utsalgspris lik trinnpris innen hver byttegruppe”. Vi tolker regelverket slik at apotekene ikke har en prisopplysningsplikt om trinnprislegemidler utover å tilfredsstile forskriftens § 12-17, skriver Apotekforeningen på sin hjemmeside.

— Legemiddelverket mener prisopplysningsplikten i § 6-4 også gjelder for trinnprisprodukter. Det er med andre ord ikke gjort unntak, opplyser legemiddelinspektør Jørgen Huse til Farmatid.

— Dersom man ønsker å beholde trinnprissystemet, er det etter Apotekforeningens mening helt avgjørende at det er legemiddelforskriftens § 12-17 som skal gjelde. Det er avgjørende fordi trinnprissystemet står og faller på at apotekkjedene har en sterk forhandlingsposisjon overfor leverandørene.

Like fullt ønsker Konkurransetilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet en full gjennomgang av apotekbransjen, melder NRK.